Alpaslan AZAPAĞASI
Başkan


  SİTEMİZİ


  23/02/2015 tarihinden itibaren.
Yönetim Bilgi Sistemleri Şubesi

Sinem CANBAY Mali Hzm. Uzm. (Şube Yöneticisi)
M. Ferhat CANTÜRK V.H.K.İ.
Zafer KARAHAN Memur
Hanım KARAHAN V.H.K.İ.
Münevver ERTÜRK Memur (Evrak ve Yayın)
Ayşe ER V.H.K.İ. (Kütüphane)

 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek,
 • Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak,
 • Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, eylem planları ve mevzuat gereği takibi gereken süreli diğer işleri yapmak,
 • Bakanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 • Birimlerce hazırlanan yıllık planların sekretarya hizmetlerini yapmak,
 • Haftalık faaliyet raporlarına ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Kamu Hizmet Envanterine yönelik koordinasyon işlemleri yürütmek,
 • Devlet Teşkilatı Veri Tabanı ve UYAP sistemi arasındaki işlemlerin takibini yapmak,
 • Başkanlığımız görev alanıyla ilgili kamuoyu araştırmalarını yapmak,
 • Bakanlığımız harcama birimlerine yönelik mali konularla ilgili bilgilendirme faaliyetlerini koordine etmek,
 • Gelen - giden (faks, eposta ve diğer tüm usuller dahil) evrak işlemlerini takip ve sonuçlandırmak,
 • Kütüphane hizmetlerini yürütmek,
 • Başkanlığın internet sitesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 • Başkanlığımızda kullanılan bilişim sistemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
AİHM
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Bimer
Bimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
CPT
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.