Yargının Mali Yönetimi Bilgilendirme Toplantısı

Yargının Mali Yönetimi Bilgilendirme Toplantısı, Bakınlığımız Müsteşar Yardımcısı Sayın Musa HEYBET, HSYK 1. Daire Başkanı Sayın Halil KOÇ, Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan AZAPAĞASI, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Sayın Birol TERLEMEZ, Teknik İşler Dairesi Başkanı Sayın Erdoğan BÖCEK, Bölge İdare Mahkemesi başkanları ve idare mahkemesi başkanlarının katılımıyla 05/12/2016 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan AZAPAĞASI açılış konuşmasında; mali yönetim, bütçenin hazırlanması, Strateji Geliştirme Başkanlığının mali konulara ilişkin görüşleri, mahkemeler bütçesi, ödeneklerin kullanımı ve harcama yetkililiğine ilişkin kısa bilgi ile bu konulara dair dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgi vermiştir.

Ayrıca bütçede öngörülen 2,5 millyar TL yatırım ödeneğinin Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırım ödeneği olduğunu, bu miktarın gelişmiş ülkelerin miktarlarının çok üstünde bulunduğunu, Bakanlığımız bütçesinin genel bütçe içerisindeki oranının geçen yıla oranla artırıldığını beyan etmiştir.

Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sayın Musa HEYBET konuşmasında; idari yargının, idarenin eylem ve işlemlerini denetlemesi nedeniyle çok önemli bir konuma haiz olduğunu, hukukun bütünlüğünün sağlanması adına yargı camiasının canhıraş çalışması nedeniyle her türlü övgüyü hakettiğini,

Altyapı eksikliklerinin giderilmesi, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve mevzuat değişikliğinin Bakanlığımızın temel görevi olduğunu, bu konularda çok önemli reformlar gerçekleştirildiğini,

Adaletin sorunlarının toplumu çok yakından ilgilendirdiğini yargının hızlı ve etkin çalışmasının tüm yargı mensuplarının görevi olduğunu,

İçtihat birliğini sağlamak ve ihtisaslaşmak amacıyla yedi yerde Bölge İdare Mahkemesi kurulduğunu, HSYK'nın yeni kurulan bu mahkemelere güçlü bir kadroyla destek verdiğini, bu toplantıyı karşılıklı fikir alışverişi, görüş ve önerilerin aktarılmasına, yeni ufukların açılmasına vesile olması nedeniyle önemsediğini belirtmiştir.

HSYK 1. Daire Başkanı Sayın Halil KOÇ konuşmasında; Bakanlığımızın yargı teşkilatının fiziki imkanlarını güçlendirmek adına dev adımlar attığını, yargı binalarının son derece modern hale getirildiğini, mali konularla ilgili HSYK ya ulaşan sorunların Bakanlığımıza aktarıldığını beyan etmiştir.

Toplantı Programı

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.