Yargıda Zaman Yönetimi (Saturn) Çalışma Grubu Toplantıları

Yargıda Zaman Yönetimi (SATURN) projesi kapsamında yargılamada ideal sürelerin tespiti amacıyla oluşturulan “Hukuk”, “İdari Yargı” ve “Ceza” gruplarının ikinci toplantıları 26 ve 27 Kasım ile 3 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara Hâkimevi’nde düzenlemiştir. Toplantıya hâkim ve Cumhuriyet savcıları, akademisyenler ve avukatlar katılmıştır.

Çalışmalarda öncelikle yargılamalara ilişkin temel usuli süreçler belirlenmiş olup, devamında ise dava türlerine göre ideal sürelerin belirlenmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.