"Yargı ve Medya Arasındaki İlişkiler" Uluslararası Sempozyumu 12 - 13 Ekim 2015 tarihinde yapılmıştır.

Bakanlığımızın, Alman Uluslararası Hukuki İşbirliği Vakfı (IRZ) ve Hollanda Uluslararası Hukuki İşbirliği Merkezi (CILC) ile birlikte düzenlediği “Yargı ve Medya Arasındaki İlişkiler” Uluslararası Sempozyumu, 12-13 Ekim 2015 tarihinde İÜ Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda yapılmıştır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Adem SÖZÜER açılış konuşmasında son yıllarda yargı ve medya arasındaki ilişkilerin yeterince iyi olmaması sebebiyle bir kısım sorunlar bulunduğu ve basının haber özgürlüğü ile bireylerin lekelenmeme hakkı arasındaki dengenin sağlanmasının oldukça önemli olduğu vurgulanmış, üye ülke proje lideri Abdeljalil Taktak tarafından gerçekleştirilen konuşmada ise yargı medya ilişkilerin geliştirilmesinden bahsedilmiş;

İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Bireylerin kendilerini yönetenlerin karar alma, bu kararları uygulamalarında yer alma ve bilgi sahibi olma taleplerinin olduğunu, medyanın bilgilenme hakkının önemli bir aracı olduğunu, geleneksel medya dışında yeni ve hızlı gelişen iletişim araçlarının da toplumu yönlendirmede etkili olduğunu belirtmiş ve hukuk devleti açısından oldukça önemli olan medya ve yargı arasındaki ilişkiler konulu Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak konuşmasını tamamlamış;

Strateji Geliştirme Başkanı ve aynı zamanda proje lideri Sayın Alpaslan AZAPAĞASI öncelikle Ankara'da gerçekleşen hain saldırıyı kınayarak başlamış olduğu konuşmasında, yargı ve medya arasındaki ilişkilere ve medyanın toplumu doğru bilgilendirmedeki önemine değindikten sonra Strateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında basın sözcülüğü konusunda çalışmalar yapıldığı, yurtdışı uygulamalarının incelendiği, çalıştaylar düzenlendiği, yargı mensuplarına yönelik olarak basın sözcülüğü eğitimleri yapıldığı ve pilot adliyelerde basın bürolarının oluşturulduğunu belirtmiş;

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Basri BAĞCI tarafından ise; “Haber içeriğinin gerçek olmasına karşın, haberin sunumu, kullanılan dil ve habere katılan yorum nedeniyle haberlerin yanlış algılandığı, medyanın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi sürecinde adil yargılanma hakkı, masumiyet karinesi, soruşturmanın gizliliği, kişilik haklarına saygı ve özel hayatın korunması gibi ilkelere hem bilgi veren kurumlar hem de basın yayın organları tarafından azami özen gösterilmesinin gerektiği, yargı ve medya arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı bir çizgide yürümesi için yürütülen projenin odak noktasına insanın alındığı” ifade edilmiştir.

 


pdfSempozyum programı için tıklayınız.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.