“Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi” AB Eşleştirme Projesinin kapanış töreni 23 Ekim 2015 tarihinde yapılmıştır.

Bakanlığımızın, Alman Uluslararası Hukuki İşbirliği Vakfı (IRZ) ve Hollanda Uluslararası Hukuki İşbirliği Merkezi (CILC) ile birlikte yürüttüğü “Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi” AB Eşleştirme Projesinin kapanış töreni 23 Ekim 2015 tarihinde Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesinde yapılmıştır.

Üye Ülke İkincil Proje Lideri Mr. Abdeljalil TAKTAK açılış konuşmasında yargı bağımsızlığının hukuk devleti ilkesiyle yargının düzgün bir şekilde işlemesinin temel şartı olduğunu, projeyle Türkiye’de medya ve yargı arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara büyük katkı sağlandığına inandığını ifade etmiş;

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan Azapağası, “yargı hizmetlerinde medya ve halkla ilişkilerin güçlü olmasının bir yandan bireylerin hukukunun korunmasına hizmet ederken diğer yandan da kamuoyundaki algıya olumlu etki ettiğini, yargı organlarının medya ile iletişim kanallarının güçlendirilmesi için farklı ülkelerdeki iyi uygulamalar ışığında ülkemizde de bir model geliştirilmesi gerektiğini, gerek Yargı Reformu Stratejisi gerekse Adalet Bakanlığı Stratejik Planında ‘masumiyet karinesi’, ‘lekelenmeme hakkı’ ve ‘kişilik haklarının korunması’ ilkeleri çerçevesinde kamuoyunun haber alma özgürlüğünün güçlendirilmesinin yargı reformunun bir parçası olarak öngörüldüğünü, proje kapsamında eğitimler verildiğini, çalıştaylar ve sempozyumlar düzenlendiğini ve medya iletişim büroları oluşturulduğunu” açıklamış, konuşmasının devamında “önümüzdeki süreçte de bir yandan medya iletişim bürolarının ülke genelinde faaliyete geçirilmesini sağlarken diğer yandan da büroların daha etkin çalışmasını temin edeceklerini, basın mensuplarının medya iletişim bürolarından doğrudan bilgi alabilmesini sağlayacaklarını, sürdürülebilir bir başarının sağlanabilmesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarının da yapılacağını ve ayrıca önümüzdeki günlerde basın mensuplarının katılımıyla yeni çalıştaylar düzenleneceğini” belirterek konuşmasını tamamlamış;

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Martin Erdmann konuşmasında yargı ve medya arasında sürdürülebilir bir iletişim sağlanmasının önemli olduğunu vurgulayarak yargının işleyişinde şeffaflık ilkesinin büyük öneme sahip olduğunu ifade etmiş, konuşmasının devamında objektif ve bağımsız medyanın da demokrasi ve hukuk devletinin gelişimine katkı sağlayacağını dile getirmiş;

Hollanda Büyükelçisi Cornelis van RIJ, bağımsız ve tarafsız yargının Avrupa Birliğinin temel ilkelerinden biri olduğunu belirterek, proje ile iyi işleyen, bağımsız bir yargı ile objektif medya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığını ifade etmiş;

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Hansjoerg Haber, yargı bağımsızlığı ve ifade özgürlüğünün demokratik toplumlar için hayati önemde olduğunu, Avrupa Birliğinin “Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi” Projesinin gelişimini ve çıktılarını ilgiyle takip ettiğini belirtmiş;

Adalet Bakanı Sayın Kenan İpek ise son günlerde yoğunlaşan terörün, ülkemizin iç barışına, huzuruna, birlik ve beraberliğine yönelmiş olduğunu belirtilerek Ankara'daki patlama da hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile şehit edilen asker ve polislerimize rahmet, yakınlarına da başsağlığı dilemiş ve konuşmalarında, “ Nisan ayı içerisinde açıklanan Yargı Reformu Stratejisi kapsamında yargı sistemimizde önemli değişimler yaşanacağını, sistemin sorunlarını tamamen çözmeyi amaçladıklarını” belirterek, devamında “medyanın çağdaş demokrasilerin olmazsa olmazlarından biri olduğunu, özellikle soruşturma ve yargılama konusu olan olaylarla ilgili yapılan haberlerde, birey ve kamu yararı ayrımında öncelikler konusunda sorunlar ortaya çıktığını, son dönemde ülkemizde basın özgürlüğüne karşı siyasi iktidar merkezli bir baskının olduğu yönünde bir kara propaganda yürütüldüğünü ve üstelik bu propagandaya uluslararası meslek kuruluşlarının alet edildiğini, mesleğin ifası sırasında, başkasının haklarının ihlal edilmesinin bir hukuk devletinde kabul edilemez bir durum olduğunu, basın mensuplarının da görevlerini demokrasi ve hukuk çerçevesinde en iyi ve en özgür biçimde ifa etmeleri gerektiğini, basın mensuplarına yönelik şiddeti kınadığını” beyan ederek, yine konuşmalarında “Bakanlık olarak medyaya karşı yapıcı ve şeffaflık içeren bir politika izlediklerini, ‘yargı organlarının toplumun bir parçası, medyanın ise toplumun adeta bir aynası’ olduğunun unutulmaması gerektiğini, önümüzdeki hafta yargı muhabirleri ile yemekli bir toplantı yapmayı, bu toplantıda yargı-medya ilişkileri bağlamında gazetecilerin sorunlarını dinlemeyi planladıklarını” ifade etmiştir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.