Başkanlığımızca Uygulamalı Bilgilendirme Toplantısı Yapılmıştır.

Adalet teşkilatının mali yönetim kapasitesinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında; Başkanlığımız şube müdürleri ve mali hizmetler uzmanları tarafından, Bakanlığımız harcama birimlerinde mali işlemleri yürüten personele yönelik olarak; Bütçe ve Kesin Hesap, Mali Görüşler, Ön Mali Kontrol, Ödenek Görüş, Araştırma ve İstatistik, Kamu Zararı, İç Kontrol, Stratejik Plan ve Resmi Yazışma Kuralları konularında 11-17 Ekim 2015 tarihleri arasında Ankara Hakimevi'nde uygulamalı bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

Toplantının açılış konuşması Başkanlığımız Daire Başkanı Sayın Jale Yılmaz; kapanış konuşması ise Başkanlığımız Başkan Yardımcısı Sayın Tahir Hırslı tarafından yapılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.