“Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (AB) Eşleştirme Projesi” Semineri

Ana faydalanıcısının Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, eş faydalanıcısı Türkiye Barolar Birliği olan, “Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği (AB) Eşleştirme Projesi” kapsamında 11 Ekim 2016 tarihinde 09:30-16:30 saatleri arasında Ankara Hâkimevi’nde daha önceki faaliyetlerde hazırlanan raporların tartışıldığı bir seminer gerçekleştirilmiştir.

Strateji Geliştirme Başkanı ve Türkiye Proje Lideri Sayın Alpaslan Azapağası, İspanya Adalet Bakanlığı Yargı Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Maria Desamparados Mahiques ve Türkiye Barolar Birliği Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi Müdürü Murat Yalkın'ın açılış konuşmalarıyla başlayan seminerde; kısa dönem uzmanlar tarafından hazırlanan raporlar, katılım sağlayan tüm paydaşlara sunularak ortaya çıkan görüş ve öneriler değerlendirilmiştir.

Çalışma grubunda; Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği temsilcileri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliği yetkilileri, pilot illerden hâkimler, Cumhuriyet savcıları, avukatlar ile sivil toplum örgütü temsilcileri, akademisyenler ve yabancı uzmanlar bulunmuştur.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.