Alpaslan AZAPAĞASI
Başkan


    SİTEMİZİ


    23/02/2015 tarihinden itibaren.
TARİHÇE
2004 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen fakat bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmesi nedeniyle yürürlüğe girmeyen Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ile kurulması öngörülen Strateji Geliştirme Başkanlıkları 01/01/2006 tarihinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda 5436 sayılı kanunla yapılan değişiklikle kurulmuştur.
Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
AİHM
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Bimer
Bimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
CPT
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.