Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu Çalışma Toplantısı 25 Aralık 2014 tarihinde Ankara Hakimevinde gerçekleştirilmiştir

Stratejik planlama çalışmalarına rehberlik etmek ve stratejik planlama ekibince gerek görülen konuları görüşüp karara bağlamak üzere teşkil edilen Yönlendirme Kurulu, 25 Aralık 2014 tarihinde Ankara Hakimevinde, Strateji Geliştirme Başkan Yardımcısı Alpaslan AZAPAĞASI'nın başkanlığında toplanmıştır.

Toplantıya; Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Selim AKER, Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet ALPEREN, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin ESER, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdür Yardımcısı İsmail KANTAŞ, Kanunlar Genel Müdür Yardımcıları Ekrem ÇETİNTÜRK ve Mehmet ÖKTEM, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet BAŞARAN, Personel Genel Müdür Yardımcısı Veysal BEKTAŞ, Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı Mustafa ARTUÇ, İç Denetim Birimi Başkan Yardımcısı Yaşar SUSMAZ, Bilgi İşlem Dairesi Başkan Yardımcısı Eyüp YILDIZ, Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Başmüfettişi Ramazan OLPAK, Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin ÖZDEMİR, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatih DENİZKUŞLARI, Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanları Kubilay İNAN ve Avni Kağan KAYTANCI, Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hakimleri Jale YILMAZ, İbrahim ÇETİN ve Sadi DEMİR ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi Kenan UZUN katılmışlardır.

Açılış konuşması ile başlayan çalışma TODAİE Öğretim Üyesi Prof.Dr. Neşe SONGÜR'ün sunumları ile devam etmiştir. Çalışmanın öğleden sonraki bölümünde, Yönlendirme Kurulu üyeleri ile Strateji Geliştirme Daire Başkanları ve Tetkik Hakimlerinden oluşan çalışma gruplarında Bakanlığımız II. Dönem Stratejik Planı'nın içeriği üzerinde görüş alış verişinde bulunulmuştur.

Çalışmanın son bölümünde ise grupların üzerinde fikir birliğine vardığı konular hep birlikte değerlendirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.