Strateji Geliştirme Kurulu Toplantısı yapılmıştır

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Kurulu 1 Mart 2015 tarihinde Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’ın Başkanlığında toplanmıştır.

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kenan İpek, Müsteşar Yardımcıları ve birim amirlerinin hazır bulunduğu toplantıda Bakanlığın 2015- 2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planı üzerindeki çalışmalar tamamlanmıştır.

Söz konusu toplantıda ayrıca Avrupa Birliğine katılım sürecinde 2009 yılında hazırlanan Yargı Reformu Stratejisinin güncellenme çalışmaları değerlendirilmiştir. Yargı Reformu Stratejisi Bakanlar Kuruluna arz edildikten sonra kamuoyuna duyurulacaktır.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.