Alpaslan AZAPAĞASI
Başkan


  SİTEMİZİ


  23/02/2015 tarihinden itibaren.
Proje ve Çalışmalar
1)Klinik Hukuk >>
Kubilay İNAN Başkan Yardımcısı
Jale YILMAZ Daire Başkanı
Zuhal TOKAR GÜNEŞ Tetkik Hakimi
Sumru OKAYER Tetkik Hakimi

Projenin Adı

HUKUK KLİNİKLERİ

Projenin Amacı

 • Hukuk fakültesi öğrencilerinin pratik çalışma yapması sağlanarak, hukuk klinliği uygulamaları ile pilot bölge olarak seçilen yerlerde şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların,çocukların ve aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşi Şiddetin  Önlenmesine Dair Kanun uygulamalarının geliştirilmesi ve Kanun hakkında bilgilendirme faaliyetlerinin talep sahiplerine doğrudan aktarılmasıdır.

Gerçekleştirilen Faaliyetler

 • 13-14 Haziran 2013 Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen "Hukuk Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Hukuk Klinikleri" konulu Uluslararası Sempozyuma katılım sağlanmıştır.
 • 26 Eylül 2014 tarihinde Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen “Ulusal Hukuk Klinikleri Çalıştayı”na katılım sağlanmıştır.
 • Güney Afrika Cumhuriyeti'ne çalışma ziyaretinde bulunulmuştur.
 • 06/07/2015 tarihinde Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara Barosu Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin 6284 sayılı Kanuna yönelik hukuk klinlği uygulamalarında bulunmalarına dair  protokol imzalanmıştır.
 • Ankara ve Ankara Batı Adliyeleri (aile mahkemeleri ve aile içi şiddet soruşturma büroları), Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) uygulama merkezleri olarak belirlenmiştir.
 • Protokol kapsamında belirlenen yerlerde öğrencilerin Hukuk Kliniği uygulaması yapacağı uygun fiziki yerler belirlenmiş  ve stantlar temin edilmiştir.
 • Konu ile ilglil bilgilendlirici broşür ve kitapçık basımı yapılmıştır.
 • Proje kapsamında internet sitesi (www.evicisiddet.adalet.gov.tr) hazırlanmıştır.
 • Hukuk Klinliği uygulamaları sonucunda 3'er aylık dönemlerde faaliyet raporlarının düzenlenmesi ve bu raporların internet sitesinde paylaşımının sağlanması hedeflenmektedir.

2) Yargı Medya Projesi >>
Tahir HIRSLI Başkan Yardımcısı
Bülent KAYAŞ Daire Başkanı
Gülşen KANDEMİR Tetkik Hakimi
Pınar ERGUT Tetkik Hakimi

Projenin Adı

Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi Projesi

Projenin Amacı

Projenin amacı, yargı ve medya arasındaki ilişkilerin sistematik olarak nasıl sağlandığını, Avrupa ülkelerindeki örnek uygulamalardan izleyerek Türkiye’de de paralel uygulamalar geliştirilmesidir

Projenin Hedefi

Türkiye’de medya ile adalet kurumları arasındaki ilişkiyi kurumsal hale getirerek toplumun adalet sistemine olan güvenini güçlendirmek

Projenin Türü

Eşleştirme Projesi

Projenin Süresi

21 Ay

Projenin Bütçesi

1.700.000 Euro

Gerçekleştirilen Faaliyetler

 • I. Hollanda – Almanya Çalışma Ziyareti (08 – 14 Eylül 2013)
 • Ankara 1. Çalıştayı (16 – 20 Eylül 2013)
 • Ankara 2. Çalıştayı (23 – 27 Eylül 2013)
 • Diyarbakır Çalıştayı (30 Eylül – 2 Ekim 2013)
 • İstanbul Çalıştayı (08 – 10 Ekim 2013)
 • II. Hollanda – Almanya Çalışma Ziyareti (21 – 25 Ekim 2013)
 • İzmir Çalıştayı (30 Ekim – 01 Kasım 2013)
 • III Hollanda – Almanya Çalışma Ziyareti (04 – 08 Kasım 2013)
 • Adana Çalıştayı (11 – 13 Kasım 2013)
 • Müfredat Hazırlama Çalışmaları (18 Kasım 2013 tarihinden itibaren 6 hafta boyunca devam etmiş, 10 Ocak 2014 tarihinde tamamlanmıştır)
 • Çalışma Grupları Sonuç Toplantısı (20 – 22 Ocak 2014)
 • Uluslar arası Karşılaştırmalı Hukuk Analizi (27 Ocak – 07 Şubat 2014)
 • Adana Adliyesi Medya İletişim Bürosu Açılışı (28 – 30 Nisan 2014)
 • Diyarbakır Adliyesi Medya İletişim Bürosu Açılışı (07 – 09 Mayıs 2014)
 • İstanbul Adliyesi Medya İletişim Bürosu Açılışı (12 – 14 Mayıs 2014)
 • İzmir Adliyesi Medya İletişim Bürosu Açılışı (21 – 23 Mayıs 2014)
 • Ankara Adliyesi Medya İletişim Bürosu Açılışı (23-25 Haziran 2014)
 • 19- 25 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 5 yardımcı personelin basın sözcülüğü eğitimi (03 – 21 Kasım 2014)
 • 200 basın sözcüsü hâkim ve Cumhuriyet savcısının basın sözcülüğü eğitimi (8 Aralık 2014 -23 Ocak 2015)
 • Adalet Bakanlığı Web sayfası tasarımı Çalıştayı (26 Ocak – 06 Şubat 2015)
 • Hakim ve Cumhuriyet savcıları, akademisyenler ile basın mensuplarına ilişkin İstanbul Çağlayan Adliyesinde anket çalışması (10 – 12 Şubat 2015)
 • Hakim ve Cumhuriyet savcıları, akademisyenler ile basın mensuplarına ilişkin İzmir Adliyesinde anket çalışması (17 – 19 Şubat 2015)
 • Diyarbakırda Mesleki Ahlak Kuralları içeriğine İlişkin Araştırma (03-05 Mart 2015)
 • Adana Mesleki Ahlak Kuralları içeriğine İlişkin Araştırma (10-12 Mart 2015)
 • Yargı Muhabirlerinin Eğitimi İçin Taslak Müfredat Hazırlanması ( 16-18 Mart 2015/20-22  Nisan 2015)
 • Farkındalık Yaratma Kampanyası (27-30 Nisan 2015- 04-05 Mayıs 2015)
 • Medya ve yargı arasındaki işbirliğine ilişkin broşür ya da kitapçıkların hazırlanması (06-08 Mayıs 2015 - 15-29 Mayıs 2015)
 • Medya ve yargı ilişkilerine ilişkin "Mesleki Ahlak Kuralları" ve "Strateji Planı"na ilişkin 5 x 4 günlük çalıştay ( 01-04 Mayıs 2015 - 08-12 Mayıs 2015 )
 • 6. Yönlendirme Kurulu Toplantısı (12. Haziran 2015)
 • Faliyet 1.9 da yer alan Web sayfasının tasarımı 2x5 günlük Çalıştayı (22-26 Haziran 2015)
 • Medya ve yargı ilişkilerine ilişkin "Mesleki Ahlak Kuralları" ve "Strateji Planı"na ilişkin 5 x 4 günlük çalıştay (20-30 temmuz 2015)
 • 100 Yargı Muhabirinin Ankara ve İstanbul'da eğitilmesi (01-14 Eylül 2015)
 • Adalet Bakanlığı Basın müşavirliğinin Prestijinin artırılması (28-30 Eylül 2015)
 • İstanbul'da 2 gün sürecek olan "Uluslararası Sempozyum (12-13 Ekim 2015)
 • Projenin Değerlendirilmesi ve  Kapanışı Etkinliği (22-23 Ekim 2015)

Planlanan Faaliyetler

 

 • Ağır ceza merkezlerinin tümünde basın sözcülüğü kurumu yaygınlaştırılacaktır.
 • Büyük adliyelerde medya iletişim büroları kurulacaktır.
 • HSYK ile işbirliği halinde eğitim çalışmaları sürekli hale getirilecektir.
 • Düzeltme ve cevap hakkı istemlerinin yerine getirilmesi kolaylaştırılacak ve aykırılıklar yaptırıma bağlanacaktır

3) Adli Yardım Projesi >>
Tahir HIRSLI Başkan Yardımcısı
İbrahim ÇETİN Daire Başkanı
Gülşen KANDEMİR Tetkik Hâkimi
Elif ÖZALP ERGÜN Tetkik Hakimi
Pınar ERGUT Tetkik Hakimi

Projenin Adı

Türkiye’de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi

Projenin Amacı

Türkiye'de Adalete Erişimi Güçlendirmek

Projenin Hedefi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin altıncı maddesine uygun olarak adli yardım sisteminin güçlendirilmesi suretiyle herkes için adalete erişimde eşitliği güvence altına almak ve böylelikle adalet hizmetlerinin toplumun tüm kesimlerine eksiksiz ve adil olarak ulaştırılmasını sağlamak.

Projenin Türü

Eşleştirme Projesi

Projenin Süresi

İki yıl

Projenin Bütçesi

1.375.000  Avro

Gerçekleştirilen Faaliyetler

 • 2013 yılında  Proje taslağı hazırlanarak Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.
 • 2013 yılında Proje Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiştir.Ayrıntılı Proje fişi hazırlanarak Avrupa Birliğine iletilmek üzere Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
 • Hazırlık çalışmaları kapsamında 11.02.2015 tarihinde  Türkiye Barolar Birliği'nde bir toplantı düzenlenmiştir.
 • Projeye istekli üyelerin teklif sunumunun sağlanmasına yönelik olarak proje fişi Avrupa Birliği tarafından dolaşıma sunulmuştur.
 • Projeye Hollanda-Letonya Oraklığı ile İspanya-Fransa-Litvanya ortaklığı teklif sunmuşlardır.
 • 06/07/2015 tarihinde Merkezi Finans ve İhale Birimi'nde Projeye teklif sunan üye ülkeler, projeyi nasıl yürüteceklerine dair sunum yapmışlardır. Yapılan sunumlar neticesinde yapılan değerlendirme ile Proje; İspanya-Fransa-Litvanya ortaklığına ihale edilmiştir.
 • Ağustos 2015 tarihinde Taslak sözleşme metni ilgili üye ülke ortakları tarafından hazırlanarak Başkanlığımıza iletilmiştir.
 • Ağustos 2015 tarihinde Proje fişinin netleştirilmesine yönelik olarak proje ortaklarımız ile taslak sözleşme metninin netleştirilmesine yönelik olarak bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • 3 Kasım 2015 tarihinde İspanya, Fransa ve Letonya  proje liderleri ile  bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

 

Planlanan Faaliyetler

 

 • 2016 Ocak ayı sonunda proje fişinin kesinleştirilmesi planlanmaktadır.
 • 2016 Mart ayı itibariyle projeye başlanılması hedeflenmektedir.

4) Cepej ile İlişkiler
Kubilay İNAN Başkan Yardımcısı
İbrahim ÇETİN Daire Başkanı
Elif ÖZALP ERGÜN Tetkik Hakimi
Pınar ERGUT Tetkik Hakimi

5) Koruyucu Hukuk Projesi
Kubilay İNAN Başkan Yardımcısı
Jale YILMAZ Daire Başkanı
Zuhal TOKAR GÜNEŞ Tetkik Hakimi

6) Yargıda Zaman Yönetimi (Saturn Projesi) >>
Kubilay İNAN Başkan Yardımcısı
İbrahim ÇETİN Daire Başkanı
Dr. Ömer Lütfi PEKER Tetkik Hakimi
Ferhunde Ç. ŞİMŞEK Tetkik Hakimi
Sumru OKAYER Tetkik Hakimi

Projenin Adı

Yargıda Zaman Yönetimi Projesi

Projenin Amacı

Yargının daha etkili ve verimli çalışmasını sağlamak

Projenin Hedefi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ncı maddesi ile korunan makul sürede yargılanma hakkını ihlal etmelerin önüne geçecek politikaların uygulanmasını sağlamak. Bu kapsamda; hukuk,ceza ve idari yargı ile cumhuriyet savcılıklarında görülen her dava türü yönelik olarak yargılma sürelerinin belirlenmesi ve kamuoyuna ilan edilmesi

Projenin Türü

Doğrudan Başkanlığımız Koordinatörlüğünde Yargıtay, Danıştay,HSYK,Bakanlığın diğer birimleri ile birlikte yürütülmektedir. wwwwww

Projenin Süresi

Bir yıl

Projenin Bütçesi

100.000 TL

Gerçekleştirilen Faaliyetler

 • Ülkemizin de üyesi bulunduğu Avrupa Konseyinin bir kuruluşu olan “Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ)” tarafından, üye ülkelerde yargının etkililiği ve verimliliğini artırmak amacıyla, 2007 yılında, SATURN (Study and Analysis of Judicial Time Use Research Network) Merkezi adı altında bir çalışma başlatılmıştır.Ülkemiz sözkonusu çalışmalar neticesinde ortaya konan SATURN rehber ilkelerini ve iyi uygulama örneklerini dikkate alarak  2012 yılında Yargıda Zaman Yönetimi (SATURN) projesini başlatmıştır.
 • Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Ankara 5.İdare Mahkemesi Amasya ve Erzurum adliyeleri pilot olarak seçilmiştir.
 • Pilot adliyeler ile Ankara bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda Yargıda Zaman Yönetimine ilişkin rehber ilkeler anlatılmış ve devamında hukuk,ceza,idari yargı ve savcılık çalışma ekibi rehber ilkeleri türk yargı sistematiği içerisinde değerlendirmişlerdir.
 • Erzurumda tüm pilot adliyelerin katılımı ile bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda dava türleri ve süreleri hakimler ve savcılar tarafından belirlenmiştir.
 • Belirlenen süreler  gönderilen daveti ile taraflara bildirilmiş ve ayrıca kamuoyuna ilan edilmiştir. Her mahkeme üçer aylık dönemlerde Başkanlığımıza raporlama yapmıştır.
 • UYAP sistemi üzerinde pilot adliyelerde üç aşamalı uyarı takip sistemi oluşturulmuştur.
 • Adli Tıp Kurumu ve posta idaresinde zaman yönetiminde katkı için çalışma başlatmaları sağlanmıştır.
 • Pilot adliyelerinden elde edilen sonuçlar ve uygulamalar dikkate alınarak ülke genelinde yargılama sürelerinin belirlenmesi amacıyla Ekim 2015 tarihinde Bakan Olur'u ile bir çalışma grubu oluşturulmuştur.
 • Kasım 2015 tarihinde çalışma grubunun ilk toplantını gerçekleştirmesi

Planlanan Faaliyetler

 • Şubar 2016 sonuna kadar dava türlerine yönelik olarak ideal görülme sürelerinin belirlenmesi
 • Mart 2016 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna belirlenen sürelere ilişkin sunum yapılması

7) Hukuki Himaye Sigortası >>
Tahir HIRSLI Başkan Yardımcısı
Avni Kağan KAYTANCI Daire Başkanı
Uğur MUSLU Tetkik Hakimi

Projenin Adı

Türkiye'de Hukuki Himaye Sigorta Sisteminin Etkinleştirilmesi Projesi

Projenin Amacı

Türkiye'de Adalete Erişimi Güçlendirmek

Projenin Hedefi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin altıncı maddesine uygun olarak hukuki himaye sigorta sisteminin geliştirilmesi ve uygulanabilirliğinin artırılması suretiyle bireylerin karşılaşabilecekleri hukukî risklere karşı düşük bir ücret karşılığında hukukî yardım almalarını sağlamak.

Projenin Süresi

7 AY

Projenin Bütçesi

100.000 TL

Gerçekleştirilen Faaliyetler

 • Hazırlık çalışmaları kapsamında Ankara Barosu Başkanlığı ile  toplantı düzenlenmiştir.

 

 • Çalışma grubunun oluşturulması için “Olur” yazısı Makam'ın takdirlerine sunulmuştur.

Planlanan Faaliyetler

 • Aralık ayı içerisinde çalışma grubunun oluşturulmasına ilişkin hazırlıkların tamamlanması, 
 • 20 Aralık 2015 – 20 Mart 2016 tarihleri arasında çalışma grubu ile toplantılar yapılmaya başlanması ve gerekli görülürse sigorta şirketleri, sendikalar, dernekler, sivil toplum kuruluşları ve barolarla mevcut uygulama, beklentileri ve katkılarının ne şekilde olacağı hususlarında görüşmelerde bulunulması,
 • 20 Mart 2016 – 1 Nisan  2016 tarihleri arasında projeden yararlanması gerektiği değerlendirilen gruplar (işçiler, dezavantajlı gruplar, vs.) üzerinden aktüerya ve maliyet hesaplarının yapılması,
 • 01 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan toplantılar ve görüşmeler sonrasında oluşturulan raporların birim amirlerine ve sonrasında da Makam'a sunulması.

8) Pro-Bono >>
Tahir HIRSLI Başkan Yardımcısı
Jale YILMAZ Daire Başkanı
Zuhal TOKAR GÜNEŞ Tetkik Hakimi
Sumru OKAYER Tetkik Hakimi

Projenin Adı 

Pro Bono

Projenin Amacı

Türkiye'de Adalete Erişimi Güçlendirmek

Projenin Hedefi

 • Pro bono maddi imkânı kısıtlı olan kişi veya kamu yararına çalışan gönüllü kuruluşlara, avukatlık ücreti almaksızın veya çok az bir ücret karşılığı verilen hukuki hizmettir. Bu uygulamada avukatlar herhangi bir ücret almaksızın gönüllü olarak toplum yararına hukuki hizmet sunarlar.
 • Herhangi bir konuda hukuki durumun ne olduğuna dair danışmanlık verilmesi, hukuki belgeler düzenlenmesi, idari makamlara hukuki sonuçlar doğuran başvurular yapılması, kanun ya da sözleşme metinleri ya da belirli konularda raporlar yazılması ve mahkemede hukuki temsil sunulması gibi birçok konu hukuki hizmet kapsamına girmektedir.

Projenin Türü

İşbirliği Çalışması

Gerçekleştirilen Faaliyetler

 • Pro Bono Eylem Planı hazırlanmıştır.
 • Pro Bono Taiex Çalışma Ziyareti Başvuru Formu hazırlanmıştır.

Planlanan Faaliyetler

 • İstanbul Bilgi Üniversitesine çalışma ziyaretinde bulunulması
 • Projeye ilişkin yurt dışı partner edinilmesi
 • Pro Bono projesine ilişkin en iyi uygulamaların yapıldığı yurt dışı örneklerine ziyarette bulunulması
 •  Projenin akademik yönüyle ilgili Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile toplantı icra edilmesi
 • Ankara Barosu ile işbirliği yapılması
 • Konu ile ilgili çalıştay yapılması
 • Konu ile ilgili mevzuat değişikliği                                                                                                            

                                                             

 

 

9) Yargı Reformunun Etki Analizi
Kubilay İNAN Başkan Yardımcısı
Avni Kağan KAYTANCI Daire Başkanı
Uğur MUSLU Tetkik Hakimi

10) Yargıda Kalite ve Performans Projesi >>
Tahir HIRSLI Başkan Yardımcısı
İbrahim ÇETİN Daire Başkanı
Elif ÖZALP ERGÜN Tetkik Hakimi
Pınar ERGUT Tetkik Hakimi

Projenin Adı

Adalet Sektörü Performans Ölçümü ve Yönetim Sistemi Projesi

Projenin Amacı

Yargının daha etkili ve verimli çalışmasını sağlamak

Projenin Hedefi

Adalet sektörü performans ölçümü ve yönetimi sistemini geliştirmek

Projenin Türü; Direct Grant (Doğrudan Hibe-Türkiye ile Dünya Bankası arasında yürütülecek)

Direct Grant (Doğrudan Hibe-Türkiye ile Dünya Bankası arasında yürütülecek)

Projenin Süresi

İki yıl

Projenin Bütçesi

2.140.655 Avro

Gerçekleştirilen Faaliyetler

 • 2012 yılında  Proje taslağı hazırlanarak Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.
 • 2013 yılında Proje Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiştir.Ayrıntılı Proje fişi hazırlanarak Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankasına iletilmiştir.
 • Temmuz 2015 tarihinde Dünya Bankası Kamu Sektörü Uzmanı Klaus Decker ile projenin genel çerçevesi konusunda bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı; Strateji Geliştirme Başkanlığı Başkan Yardımcısı Tahir Hırslı başkanlığında, Strateji Geliştirme Başkanlığı hakim ve uzmanları ile Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü hakim ve uzmanlarıyla gerçekleştirilmiştir.
 • Türkiye’de yargı performansı ile ilgili gerçekleştirilen projelere ait sonuç raporları ile adalet istatistikleri Dünya Bankasına iletilmiştir.
 • Dünya Bankası tarafından performans ve kalite ölçümüne yönelik belirlenen stratejik alanlar ve bu alanlara ilişkin sorular Başkanlığımıza görüş için gönderilmiştir.

Planlanan Faaliyetler

 • Dünya Bankası Kamu Sektörü Uzmanı Klaus Decker ile proje faaliyetlerinin netleştirilmesine yönelik olarak Aralık 2015'te Bakanlık Birimleri ile kürsü hakim ve savcılarının katılacağı bir toplantı gerçekleştirilecektir.
 • 2016  Nisan ayı sonuna kadar proje fişinin tamamlanması hedeflenmektedir.
Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
AİHM
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Bimer
Bimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
CPT
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.