Pro Bono Toplantısı

Bakanlığımızın temel Politika Belgelerinden olan ve 2015 yılında güncellenen Yargı Reformu Stratejisi belgesinde "Adalete Erişimi Geliştirmek" başlıklı amacı altında yer verilen pro bono hukuk hizmetlerinin uygulanmasının sağlanması hedefi doğrultusunda 22.12.2015 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde pro bono konulu bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Bakanlığımızı temsilen Strateji Geliştirme Başkan Yardımcısı Tahir HIRSLI, Daire Başkanı Jale YILMAZ, Tetkik Hakimi Zuhal Tokar GÜNEŞ katılmışlardır. Toplantıda, pro bononun nasıl işlediği, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve uygulama sonucu edinilen başarılar, pro bononun uluslararası örnekleri, dünya çapındaki iyi uygulamaları ve pro bononun nasıl yaygınlaştıracağı ile avukatların pro bono yapmak isteme sebebleri, ülkemiz açısından pro bono uygulamaları için yapılması gereken düzenlemeler konularında sunum izlenilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.