Polonya Çalışma Ziyareti

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 6-8 Haziran 2016 tarihlerinde Polonya'ya Hukuk Klinikleri Çalışma ziyaretinde bulunulmuştur.

Yapılan ziyarete Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan AZAPAĞASI, Başkan Yardımcısı Kubilay İNAN, Daire Başkanı Jale YILMAZ, Tetkik Hâkimi Zuhal TOKAR GÜNEŞ, Tetkik Hâkimi Sumru OKAYER, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Muharrem ÖZEN, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ufuk AYDIN, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Gülriz UYGUR katılmıştır.

Yapılan resmi çalışma ziyaretinde birinci gün Danıştay ve Anayasa Mahkemesi ziyaret edilmiştir. Danıştay ziyaretinden sonra "Danıştayın siyasi pozisyonu, yetkileri ve işlevleri konusunda seminer gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan AZAPAĞASI tarafından "Türk yargı sistemi ve yapılan reformlar" hakkında sunum yapılmıştır. İkinci gün Lodz Üniveristesi Hukuk Fakültesi ziyaret edilmiş, üniversitedeki hukuk kliniği uygulamaları hakkında öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen sunum dinlenilmiştir.

Ziyaretin son gününde ise Polonya Yargıtay'ına ziyaret gerçekleştirilmiştir. Resmi ziyarette Yargıtay Ceza Dairesi Başkanı Prof. Dr hab. Lech Paprzycki, Yargıtay Askeri Daire Başkanı Janusz Godyn ile Yargıtay İş Hukuku, Sosyal Güvenlik ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı hâkim Teresa Flemming-Kulesz tarafından heyetimiz Yargıtay'ın çalışma esas ve yöntemleri hakkında bilgilendirilmiştir.

Ek: Program

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.