Alpaslan AZAPAĞASI
Başkan


  SİTEMİZİ


  23/02/2015 tarihinden itibaren.
Ödenekler Görüş, Araştırma ve İstatistik İşlemleri Şubesi

Fatma ÜNVER Mali Hzm.Uzm. (Şube Yöneticisi)
Hatice AYSAL Mali Hzm. Uzm. Yrd.
Derya KAPLAN V.H.K.İ.
Cengiz BAKIR Memur

 • Mahkemeler bütçesinin, bütçe teklif gerekçeleri ile kesin hesap gerekçelerini hazırlamak,
 • Mahkemelerin temizlik, güvenlik ve teknik işlerini yürütmek üzere özel hizmet alımı yoluyla personel temin edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve bu konuda harcama birimlerinden gelen talepleri karara bağlamak,
 • Mahkemeler bütçesine tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin konularda harcama birimlerine danışmanlık yapmak,
 • Mahkemeler bütçesi ödeneklerine ilişkin bilgi edinme başvuruları ile görüş taleplerine cevap vermek.
 • Mahkemeler bütçesine ilişkin genelge, genel yazı, duyuru ve görüş yazılarını hazırlamak,
 • Mahkemeler bütçesiyle ilgili ek ödenek ve yedek ödenek taleplerine ilişkin gerekçeleri hazırlamak,
 • Ödeneklerin etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik tedbirler üretmek,
 • Mahkemeler bütçesinin etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması için adalet binaları ve lojmanlara ilişkin bilgi bankası oluşturmak ve her türlü kayıtlarını tutmak,
 • Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi konusunda Başkanlığın görev alanına giren iş ve işlemleri yürütmek,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Cumhurbaşkanlığı
  Cumhurbaşkanlığı
  TBMM
  TBMM
  Adalet Bakanlığı
  Adalet Bakanlığı
  Anayasa Mahkemesi
  Anayasa Mahkemesi
  Yargıtay
  Yargıtay
  Danıştay
  Danıştay
  Türkiye
  HSYK
  e-posta
  AİHM
  e-posta
  Maliye Bakanlığı
  Resmi Gazete
  Resmi Gazete
  UYAP
  UYAP / Portal
  Türkiye
  e-devlet
  e-posta
  Personel
  e-posta
  İntranet
  İntranet
  Bimer
  Bimer
  Bilgi Edinme
  Bilgi Edinme
  Resmi Gazete
  CPT
  Resmi Gazete
  Kalkınma Bakanlığı
  T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.