Alpaslan AZAPAĞASI
Başkan


  SİTEMİZİ


  23/02/2015 tarihinden itibaren.
Mali Görüşler Şubesi

Muzaffer DOĞRU Mali Hzm.Uzm.(Şube Yöneticisi)
Aygün VAROL Mali Hzm.Uzm.
Hacı KARAGÖZ Adalet Uzm.Yrd.
Zabit DOĞAN Mali Hzm. Uzm. Yrd.

 • Bakanlığımızın merkez ve merkez dışı harcama birimlerinden Başkanlığımıza gönderilen mali ve hukuki görüş taleplerine cevap vermek
 • Mali konularla ilgili genel yazı ve duyuruları hazırlamak
 • Kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelge çalışmalarında görev yapmak
 • Başkanlığımızı mali konularla ilgili toplantılarda temsil etmek
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak
 • Cumhurbaşkanlığı
  Cumhurbaşkanlığı
  TBMM
  TBMM
  Adalet Bakanlığı
  Adalet Bakanlığı
  Anayasa Mahkemesi
  Anayasa Mahkemesi
  Yargıtay
  Yargıtay
  Danıştay
  Danıştay
  Türkiye
  HSYK
  e-posta
  AİHM
  e-posta
  Maliye Bakanlığı
  Resmi Gazete
  Resmi Gazete
  UYAP
  UYAP / Portal
  Türkiye
  e-devlet
  e-posta
  Personel
  e-posta
  İntranet
  İntranet
  Bimer
  Bimer
  Bilgi Edinme
  Bilgi Edinme
  Resmi Gazete
  CPT
  Resmi Gazete
  Kalkınma Bakanlığı
  T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.