“Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi AB Eşleştirme Projesi” Litvanya Çalışma Ziyareti 24-26 Ekim 2016

Ana faydalanıcısı Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, eş faydalanıcısı Türkiye Barolar Birliği olan, “Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği (AB) Eşleştirme Projesi” kapsamında; AB üyesi ülkelerde adli yardım alanındaki en iyi uygulamaların incelenmesi amacıyla, ilk yurtdışı çalışma ziyareti 24-26 Ekim 2016 tarihleri arasında Litvanya’ya gerçekleştirilmiştir.

Çalışma ziyaretine Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Basri Bağcı, Strateji Geliştirme Başkanı ve Türkiye Proje Lideri Alpaslan Azapağası, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Pektaş, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehtap Ayrancı, Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hâkimi Elif Özalp Ergün, Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimi Adnan Cansu, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Gülay Önal, Projenin dil asistanı Şükran İleri ile Türkiye Barolar Birliği’ni temsilen Av. Gülcihan Türe, Av. Mehmet Yoğurtcuoğlu ve Dış İlişkiler Memuru Dalya Darendeli katılım sağlamıştır.

Türk heyeti tarafından, çalışma ziyareti boyunca, Litvanya Adalet Bakanlığı, Devlet Garantili Adli Yardım Birimi, Litvanya Hukuk Enstitüsü, adli yardım hizmeti sunan belediye idareleri, Kaunas Bölge Mahkemesi, Litvanya Barosu, Litvanya Yüksek İdare Mahkemesi ve Parlamentosu’nda görüşmeler gerçekleştirilerek; Litvanya hukuk ve adli yardım sistemi hakkında ayrıntılı bilgi edinilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.