LİTVANYA HEYETİNİN BAŞKANLIĞIMIZI ZİYARETİ

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun davetlisi olarak ülkemizde bulunan Litvanya Yargı Kurulu Başkanı ve üyelerinden oluşan heyet, 13.04.2015 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanlığımızı ziyaret etmiştir. Gelen heyete Strateji Geliştirme Başkanımız Alpaslan AZAPAĞASI ve Başkan Yardımcısı Tahir HIRSLI tarafından Başkanlığımızın faaliyetleri hususunda bilgilendirme yapılmış, ayrıca Başkanlığımızın yürütmekte olduğu "Kitlesel Medya ve Yargı arasındaki ilişkilerin Güçlendirilmesi" Projesi hakkında bir sunum yapılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.