“Kurumsal Risk Yönetimi” Konulu Eğitim

Bakanlığımız “İç Kontrol Çalışma Ekibi” mensuplarına yönelik olarak Başkanlığımız uzman danışma ekibince verilen "Kurumsal Risk Yönetimi" konulu eğitimler kapsamında;

Kanunlar Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, İç Denetim Birim Başkanlığı ve Özel Kalem birimlerinde çalışan ekip mensuplarına 3. grup olarak 30 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında,

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı, İş Yurtları Kurumu Daire Başkanlığı ve Teknik İşler Dairesi Başkanlığı birimlerinde çalışan ekip mensuplarına ise 4. grup olarak 7 – 9 Aralık tarihleri arasında eğitim verilmiş olup,

16 Kasım 2015 tarihinde Ankara Hakimevi’nde başlatılan çalışmalar dört ayrı grup kapsamında toplam 184 kişiye eğitim verilerek tamamlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.