Alpaslan AZAPAĞASI
Başkan


  SİTEMİZİ


  23/02/2015 tarihinden itibaren.
Ön Mali Kontrol Birimi (Kamu Zararı)

Özgür DURGUT Mali Hzm. Uzm. (Şube Yöneticisi)
Ümit YAĞCIOĞLU Mali Hzm. Uzm.
Zeliha AKSUNGUR Mali Hzm. Uzm. Yrd.
Tuğçe YILDIZ Mali Hzm. Uzm. Yrd.

 • Adalet Bakanlığı alacaklarının takip edilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
 • Sayıştay denetim raporlarına ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Başkanlığın maaş, harcırah, satın alma gibi ödemelerinin ön mali kontrolünü yapmak,
 • Görev alanına ilişkin genelge, genel yazı, duyuru ve görüş yazılarını hazırlamak,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 • Cumhurbaşkanlığı
  Cumhurbaşkanlığı
  TBMM
  TBMM
  Adalet Bakanlığı
  Adalet Bakanlığı
  Anayasa Mahkemesi
  Anayasa Mahkemesi
  Yargıtay
  Yargıtay
  Danıştay
  Danıştay
  Türkiye
  HSYK
  e-posta
  AİHM
  e-posta
  Maliye Bakanlığı
  Resmi Gazete
  Resmi Gazete
  UYAP
  UYAP / Portal
  Türkiye
  e-devlet
  e-posta
  Personel
  e-posta
  İntranet
  İntranet
  Bimer
  Bimer
  Bilgi Edinme
  Bilgi Edinme
  Resmi Gazete
  CPT
  Resmi Gazete
  Kalkınma Bakanlığı
  T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.