14.04.2015 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin müşterek çalışmaya yönelik ön çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ankara Barosu'nun  müşterek çalışmasına yönelik ön çalışma toplantısı 14.04.2015 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan Azapağası, Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Hülya Yavuz, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde görevli  daire başkanları ve uzmanları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Arzu Oğuz, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Gülriz Uygur ve Ankara Barosu Gelincik Merkezi Rehber Avukatı Ülkercan Özbey İlhan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

 Toplantıda, Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan Azapağası tarafından Yargı Reformu Stratejisi'nde belirlenen 'Kadınlar, çocuklar ve engelliler gibi dezavantajlı gruplara yönelik uygulamaları geliştirmek' ve Stratejik Plan'da 'Adalete erişim ile mağdurlara ve dezavantajlı gruplara yönelik uygulamaları geliştirmek' şeklinde belirlenen amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmalar ile adalet hizmetlerinden yeterince yararlanamayan dezavantajlı grupların hukuksal sorunlarının çözümüne katkı ve destek sağlama düşüncesine dayanan hukuk klinikleri  hakkında katılımcılar bilgilendirilmiştir.

Toplantı sonucunda, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin hukuk kliniği uygulamaları ile şiddet mağdurlarının  bilgilendirilmesi, ŞÖNİMlerle ortaklaşa çalışmanın yürütülmesi ve böylece adalete daha iyi erişimin gerçekleştirilmesinin sağlanması ve bu yönde Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ankara Barosu'nun kadına yönelik şiddetin önlenmesi hususunda işbirliği yapılarak çalışmalara devam edilmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.