08-10 Nisan 2015 Tarihli İspanya Çalışma Ziyareti

08-10 Nisan 2015 tarihleri arasında, Müsteşar Yardımcımız Sayın Mustafa Erol başkanlığında, Personel Genel Müdürü Sayın Muharrem Ürgüp, Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan Azapağası, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Fatih Denizkuşları ile Tetkik Hâkimi Büşra Cinan Kodal Karakuzu’dan oluşan Adalet Bakanlığı heyeti tarafından İspanya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

İlgili ziyaret kapsamında, İspanya Adalet Bakanlığı, Barolar Birliği, Sevilla Barosu, Ulusal Yüksek Mahkeme ve Yargı Konseyi temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiş; İspanya yargı ve adli yardım sisteminin yapısı, işleyişi ile bu alanda yapılan güncel reformlar hakkında detaylı bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.