Alpaslan AZAPAĞASI
Başkan


  SİTEMİZİ


  23/02/2015 tarihinden itibaren.
İdari İşler Şubesi

Tanju YILMAZ (Şube Yöneticisi)
Fırat DOĞAN V.H.K.İ.
Merve KARAGÖL TÜRKOĞLU Memur
Ahmet SAYİR Memur


Evrak ve Yayın İşleri
Osman Özdemir Şef (Evrak ve Yayın)
Gülseren ÇAYLI V.H.K.İ. (Evrak ve Yayın)
Halis BİLGE Dağıtıcı

 • Başkanlık emirlerini hazırlamak ve personele duyurulacak her türlü evrakın personele duyurulmasını sağlamak,
 • Başkanlığımız personelinin özlük işlemlerini yürütmek
 • Arşiv hizmetlerini yürütmek
 • Sivil savunma hizmetlerini yürütmek
 • Koruyucu güvenlik işlemlerini ifa etmek
 • Başkanlığın bütçesini, stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlamak
 • Başkanlığın bütçesinin harcanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve takip etmek
 • Satın alınan mal ve malzemelerin teslim alınması ve ambar giriş çıkış işlemlerini yapmak ve Başkanlığın taşınır kayıtlarını tutmak
 • Dosya ve basılı evrak işlerini yürütmek
 • Başkanlığımızda çalışan personelin maaş, emekli kesenekleri, mesai, yurt içi ve yurt dışı sürekli veya geçici görev yolluklarına ait işleri yapmak,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak
Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
AİHM
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Bimer
Bimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
CPT
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.