Alpaslan AZAPAĞASI
Başkan


  SİTEMİZİ


  23/02/2015 tarihinden itibaren.
İç Kontrol Şubesi

  Hilal ERYAŞAR Mali Hzm.Uzm.(Şube Yöneticisi)
  Cansu AVCI Mali Hzm.Uzm.Yrd.

   

 • İç kontrol sistemin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
 • Bakanlığın görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
 • Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,
 • İç Denetim Birim Başkanlığı ve denetim birimlerinden gelen raporları izlemek, değerlendirmek, gerekli yazışmalarını yapmak,
 • İç kontrol çalışmaları kapsamında Bakanlık birimlerinde imza ve yetki devri çalışmalarının koordinasyonunu yapmak,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
AİHM
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Bimer
Bimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
CPT
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.