İÇ KONTROL ÇALIŞMALARI BAŞLATILMIŞTIR

Adalet Bakanlığında İç Kontrol Sisteminin kurulması kapsamında "İç Kontrol Sisteminin Kurulmasında Farkındalık Oluşturulması" konulu toplantı 20 Mart 2015 tarihinde Ankara Hakimevinde yapılmıştır.

Söz konusu toplantı Müsteşarımız Sayın Basri Bağcı, Müsteşar Yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantının açılış konuşmasını Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Basri Bağcı yapmıştır. Sayın Müsteşarımız konuşmasında, iç kontrol sistemini Bakanlığımızda iş süreçlerinin iyileştirilmesi açısından bir fırsat olarak gördüklerini belirtmiş ve iç kontrol hazırlık çalışmalarının 3 ay içerisinde tamamlanmasını beklediklerini ifade etmiştir.

Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan Azapağası ise iç kontrol çalışmalarında izlenecek yol ve yöntemler hakkında katılımcılara bilgi vermiştir.

Toplantı Dr. Bertan Kaya'nın iç kontrole ilişkin sunumu ile devam etmiştir.

Toplantının öğleden sonraki oturumunda Bakanlığımız birimlerinin katılımıyla oluşturulan iç kontrol çalışma ekibine, iç kontrol sistemi ile ilgili olarak Strateji Geliştirme Başkanlığında yapılan çalışmalar tanıtılmış ve çalışmanın ilerleyen bölümlerinde yapılacaklar anlatılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.