“Hukuki Himaye Sigortası Çalışma Grubu Toplantısı”

Başkanlığımızca hukuki himaye sigortasının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenerek yürütülen proje kapsamında çalışma grubunun ikinci toplantısı 07/01/2016 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Kanunlar Genel Müdürlüğü, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Yargıtay Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği, Ankara Barosu, Maliye Bakanlığı, Türkiye Sigortalar Birliği ve Hazine Müsteşarlığı temsilcileri ile ayrıca İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK ve Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet ÖZDAMAR katılmıştır.

Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan Azapağası tarafından yapılan açılış konuşmasında hukuki himaye sigortasının adalete erişimin güçlendirilmesi ve adil yargılanma hakkının sağlanması açısından oldukça önemli olduğu ve Yargı Reformu Strateji Belgesinin yanı sıra Hükümet Eylem Planında da yer verildiği belirtildikten sonra, sigorta kolunun geliştirilerek yaygınlaştırılması için çalışma grubunca izlemesi gereken yol hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Toplantı, hukuki himaye sigortasının ülkemiz ve dünyadaki durumuna ilişkin katılımcıların bilgi paylaşımları ile son bulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.