Hukuki Himaye Sigortası Çalışma Grubu Toplantısı

Yargı Reformu Strateji Belgesinde bireylerin adalete daha kolay erişebilmeleri için “hukuki himaye sigortasının yaygınlaştırılması” stratejik hedeflerden biri olarak belirlenmiştir. Bu konuda Başkanlığımızca yürütülen proje kapsamında kurulan çalışma grubunun ilk toplantısı 23.12.2015 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Yargıtay, Ankara Barosu, Maliye Bakanlığı, Türkiye Sigortalar Birliği ile Hazine Müsteşarlığı temsilcileri katılmıştır.

Toplantının ardından çalışma grubu, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ tarafından kabul edilmiştir.

Sayın Bakanımız “64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planında da yer verilen hukuki himaye sigortasının, dar gelirli vatandaşların daha kolay adalet hizmeti alabilmesi, hukuki uyuşmazlıklarda avukatla temsil oranının arttırılması ve dolayısıyla bireylerin adalete olan güvenleri için oldukça önemli olduğunu,

Söz konusu sigorta kolunun yaygınlaşması ile birlikte vatandaşların bir hukuki sorunla karşılaştığında avukat ücretini veya dava masrafını nereden bulacağını düşünmek zorunda kalmayacağını, istedikleri avukattan hukuki yardım alarak sorunlarını daha rahat çözebileceklerini,

Diğer ülke uygulamaları da değerlendirilerek ülkemize en uygun sistemin oluşturulmasını temenni ettiğini” beyan etmiştir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.