Arabuluculuk Hukuk Klinikleri Eğitimi – Ankara (5 Aralık 2016)

“Arabuluculuk Hukuk Kliniği Eğitimleri” 05 Aralık 2016 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirilen eğitim programı ile devam etmiştir.

3 Kasım 2016 tarihinde imzalanan Arabuluculuk Hukuk Klinikleri Protokolü kapsamında hukuk fakültesi öğrencilerine hukuk klinikleri ve arabuluculuk konularında bilgi verilmesine yönelik olarak düzenlenen eğitim programlarının beşincisi, 05 Aralık 2016 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Bir günlük eğitim programına Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı sayın Prof. Dr. M. Fatih UŞAN, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı daire başkanı sayın Jale YILMAZ, Strateji Geliştirme Başkanlığı tetkik hâkimi sayın Zuhal TOKAR GÜNEŞ, Strateji Geliştirme Başkanlığı tetkik hâkimi sayın Pınar ERGUT, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nda görevli başuzman sayın Fatma Yonca YÜCEL, Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nda görevli sosyolog sayın Murat AKBAL, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi uzman sayın Alper BULUR, Ankara Arabulucular Derneği başkanı sayın Hacı Ali BULUT katılım sağlamışlardır.

Eğitim programı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı sayın Prof. Dr. M. Fatih UŞAN, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tetkik hâkimi sayın Zuhal TOKAR GÜNEŞ ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nda görevli başuzman sayın Fatma Yonca YÜCEL’in açılış konuşmaları ile başlamıştır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nden yaklaşık 170 hukuk fakültesi öğrencisinin katıldığı eğitim, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi uzman sayın Alper BULUR'un arabuluculuk ve etkili iletişime, Ankara Arabulucular Derneği başkanı sayın Hacı Ali BULUT'un ise arabuluculuk sisteminin işleyişine ilişkin sunumlarının ardından sona ermiştir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.