HUKUK KLİNİKLERİ PROTOKOLÜ İMZA TÖRENİ

Hukuk Klinikleri Protokolü imza töreni 3 Kasım 2016 tarihinde Ankara Hakimevi’nde gerçekleştirilmiştir. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Bilal UÇAR, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kenan İPEK, Müsteşar Yardımcıları Sayın Basri BAĞCI, Sayın Yüksel KOCAMAN, Sayın Musa HEYBET, HSYK Üyeleri Sayın Muharrem ÖZKAYA, Sayın Hayriye ŞİRİN ÜNSEL, protokole taraf olan üniversitelerin rektör ve dekanları ile öğretim üyeleri, protokole taraf olan üniversitelerin bulunduğu illerin Başsavcıları, Komisyon Başkanları ile Bakanlık birim amirleri katılmıştır.

Törende Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan AZAPAĞASI, Hukuk İşleri Genel Müdürü Sayın Feyzullah Taşkın, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Erkan İBİŞ ve Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Bilal UÇAR’ın konuşmalarının ardından imza törenine geçilmiştir.

Protokol Adalet Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Başkent Üniversitesi Rektörlüğü, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanmıştır.Bakanlığımız adına protokolü müsteşarımız Sayın Kenan İPEK imzalamıştır.

Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan AZAPAĞASI konuşmalarında, günümüzde hukuk fakültesi öğrencilerinin meslek yaşamına girmeden uygulama ile tanışmalarının en önemli aracının klinik hukuk metotları olduğunu, klinik hukuk uygulamalarının temel amacının bir yandan hukuk eğitimiyle pratiğin bağının kurulması iken diğer yandan ise adalete erişime destek olduğunu, bu sayede öğrencilerin toplumsal sorumluluk üstlendiğini ve erdemli birer hukukçu olarak yetişmelerine katkı sağladığını, hukuk eğitimine yönelik eleştirilerin çoğunun öğrenme, araştırma ve okuma alışkanlıklarının verilmesi noktasında olduğunu, hukuk fakültesi öğrencilerine akıl yürütme, sorgulama, analiz sentez yapma gibi yeteneklerin kazandırılması gerektiğini bu nedenle hukuk kliniklerinin eğitimde önemli bir yere sahip olduğunu yeni yargı reformu stratejisi belgelerinde “ Adalete Erişimi Güçlendirmek” amacı altında “Hukuk Kliniği Yöntemlerinin Geliştirilmesi” hedefine yer verildiği, 2015 yılında Bakanlığımız, Ankara Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Ankara Barosu arasında imzalanan protokol doğrultusunda yapılan “ Aile İçi Şiddetle Mücadele” hukuk kliniklerinden son derece olumlu sonuç alındığını bu nedenle protokolün yenilendiğini “Arabuluculuk Hukuk Klinikleri” uygulamalarından da olumlu sonuçlar alınacağı inancını dile getirmiştir.

Hukuk İşleri Genel Müdürü Sayın Feyzullah Taşkın konuşmalarında Arabuluculuk müessesi ile yargının iş yükünün her geçen gün azaldığını kaynakların ve zamanın daha etkin, verimli kullanıldığını, Arabuluculuk uygulamalarının 2013 yılında başladığını, 3 yıllık süreçte 4639 hukuki uyuşmazlığın anlaşma ile sonuçlandığını, Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın yargıda ve kamuoyunda arabuluculuk konusunda farkındalık yaratmak için yoğun bir çalışma yürüttüğünü, Bakanlığımızca Arabulucuğun tanıtımı, koordinasyonu ve erişimini kolaylaştırmak için 59 adliyede arabuluculuk bürolarının kurulduğu, arabuluculuk hukuk kliniğine katılan öğrencilerin arabuluculuk kurumunu tanıtarak insanların adalete daha hızlı erişimlerine katkı sağlayacağı kanaatinde olduğunu, imzalanacak olan protokolün faydalı olmasını temenni ettiğini belirtmiştir.

Adalet Bakanlığımızın işbirliği ile klinik çalışmaları yürüten 2015 yılında imzalanan ve son derece olumlu sonuçlar alınması sebebi ile 2016 yılında yenilediğimiz Aile İçi Şiddetle Mücadele Hukuk klinikleri Protokolüne taraf olanAnkara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Erkan İBİŞ konuşmalarında, eğitim konusunda Adalet Bakanlığı’nın son derece aktif çalışmalar yürüttüğünü, akademi dünyası olarak memnuniyetlerini ifade ederek, Adalet Bakanlığı’nın Yargı Reformu Stratejisinin çağdaş hukukla birlikte olmak noktasında önemli bir adım olduğunu, dünyada pek çok ülkede uygulanan hukuk kliniklerinin ülkemizde de başarılı bir şekilde uygulandığını, bu müessesenin hukuk fakültelerinin toplumla buluşmasını sağladığını, bunun ötesinde öğrencilerin daha donanımlı yetişmesinde büyük katkı sağladığını, bütün akademi dünyası hukukun üstünlüğüne inandıklarını, hukukun daha etkin, hızlı daha adil, kimsesizlerin kimsesi olan bir hukuk anlayışının hakim olduğu ülke inancında olduklarını, üniversite olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etmiştir.

Bakan Yardımcısı Sayın Bilal UÇAR konuşmalarında, Bakanlık olarak toplumda adaletin en iyi şekilde tesisinin gayreti içerisinde olup, adalete erişimin en etkin ve hızlı şekilde gerçekleştirilebilmesi için pek çok proje ve çalışmaya imza attıklarını, bilgili, birikimli, donanımlı iyi bir hukukçu yetiştirebilmek için üniversitelerde verilen hukuk eğitimi konusunda üniversitelerle işbirliği içerisinde çalışmalar yapıldığını, hukuk fakültelerinden mezun olup mesleğe yeni atanan hakim ve savcıları bilgi birikiminin yanı sıra karakter, duruş ve adaleti tesis etmedeki arzusunun da çok önemli olduğunu, bu nedenle pratik çalışma ve öğrencilik yıllarında somut olaylarla karşılaşmanın önemini vurgulayarak hukuk kliniklerinin hukuk eğitiminin olmazsa olmazı olan pratik çalışma konusundaki eksikliği tamamladığını, bu konudaki çalışmaların takdire şayan olduğunu bu nedenle klinik uygulamalarına ne kadar çok öğrenci katılırsa projenin o denli amacına ulaşacağına inancını paylaşmıştır.

Başta arabuluculuk olmak üzere üniversitelerin kendi imkan ve çalışmaları ölçüsünde aile içi şiddet, tüketici hukuku, fikri sınai haklar gibi her türlü konuda hukuk kliniği uygulamaları yapılması amacını taşıyan bu protokolün süresi bir yıldır.

Protokol için tıklayınız

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.