Ertuğrul ÇEKİN
Başkan


    SİTEMİZİ


    23/02/2015 tarihinden itibaren.
Hukuk Klinikleri ve Aile İçi Şiddetle Mücadelede İşbirliği Protokolü yürürlüğe girdi.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen Klinik Hukuk Projesi kapsamında; Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara Barosu Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü arasında 06/07/2015 tarihinde imzalanan "Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin 6284 sayılı Kanuna Yönelik Hukuk Kliniği Uygulamalarında Bulunmalarına Dair Protokol" 01/10/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

1 yıl süre ile uygulanacak bu protokol kapsamında Ankara, Ankara Batı Adliyesi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hukuk kliniği uygulamalarında bulunulacaktır.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Bimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.