Arabuluculuk Hukuk Klinikleri Eğitimi – Erzurum (2 Aralık 2016)

“Arabuluculuk Hukuk Kliniği Eğitimleri” Eğitim Programları 2 Aralık 2016 tarihinde Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitim programı ile devam etmektedir.

3 Kasım 2016 tarihinde Ankara Hakimevi’nde imzalanan Arabuluculuk Hukuk Klinikleri Protokolü kapsamında hukuk fakültesi öğrencilerinin gerek hukuk klinikleri gerekse arabuluculuk konusunda bilgilendirilmesine yönelik olarak düzenlenmesi planlanan eğitim programlarının dördüncüsü 2 Aralık 2016 tarihinde Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Gün boyu süren eğitim programına Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tetkik hâkimi Sayın Dr. Ömer Lütfi Peker, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tetkik hâkimi Sayın Umut İlhan Durmuşoğlu, Arabulucu Avukat Sayın Şamil Demir, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Halil İnal, Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nda görevli sosyal hizmet uzmanı Sayın Mehmet Sarı, Erzurum Arabulucular Derneği Başkan Yardımcısı sayın Av. Mahmut Dursun ile 3. ve 4. sınıf hukuk fakültesi öğrencileri katılmıştır.

Eğitim programı Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı sayın Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz’ın sunuşunun ardından Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tetkik hâkimi sayın Dr. Ömer Lütfi Peker ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tetkik hâkimi Sayın Umut İlhan Durmuşoğlu’nun açılış konuşmaları ile başlamıştır. 50 öğrencinin katıldığı eğitim programında arabulucu avukat Sayın Şamil Demir arabuluculuk kurumunun tarihçesi, usulü, diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yollarıyla benzer ve farklı yönlerini ve temel niteliklerini, diğer ülke uygulamalarını ve yasal çerçevesini anlatmıştır. Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Halil İnal, ceza muhakemesi açısından arabuluculuk ve uzlaştırma ile ilgili güncel gelişmeler ile Erzurum Adliyesi’nde uygulanması planlanan hukuk kliniği programı ile ilgili öğrencilere bilgi vermiş, Erzurum Arabulucular Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Av. Mahmut Dursun’un Erzurum Arabulucular Derneğinin yapısı ve işleyişi ile ilgili sunumunun ardından Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nda görevli sosyal hizmet uzmanı Sayın Mehmet Sarı’nın iletişim teknikleri ile çatışma yönetimi ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusunda vermiş olduğu seminer ile program son bulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.