Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Heyeti ile Strateji Geliştirme Başkanlığı Arasında Hukuk Kliniği İşbirliği Görüşmesi

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı sayın Prof. Dr. Çağlar ÖZEL başkanlığında hukuk kliniği uygulamalarında bulunmak isteyen bir grup öğrenciden oluşan heyet, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'na 06.11.2015 tarihinde hukuk kliniği uygulamaları hakkında bilgi almak üzere görüşme ziyareti gerçekleştirmişlerdir.

Görüşme esnasında, Strateji Geliştirme Başkanı sayın Alpaslan AZAPAĞASI, 2015 yılında Güncellenen Yargı Reformu Stratejisi Belgesinde yer verilen “Adalete Erişimi Güçlendirmek” amacı altındaki hedefler ve bakanlığımızın bu konuduki faliyetleri hakkında bilgi vererek, hukuk kliniği ve dünyadaki uygulamaları hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştur. Başkanlığımız tarafından yürütülen “Klinik Hukuk” projesi kapsamında yürütülen “Aile içi Şiddetle Mücadelede Hukuk Klinikleri Uygulamaları”nın önemine değinmiş, hukuk klinikleri uygulamalarının yaygınlaştırılması ve farklı konularda da uygulama yapılması noktasında hertürlü işbirliğine ve desteğe hazır olduğumuzu belirtmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı sayın Prof. Dr. Çağlar ÖZEL, Adalet Bakanlığının son yıllarda yaptığı çalışmaları takdire şayan olduğunu, Aile İçi Şiddetle Mücadele konusunda hukuk klinikleri kapsamında yapılan çalışmaları takip ettiklerini ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak hukuk klinikleri çalışmalarında yer almak istediklerini dile getirmişlerdir.

Ziyaret esnasında başkan yardımcısı Tahir HIRSLI, Daire Başkanı Jale YILMAZ ve Tetkik Hâkim Zuhal Tokar GÜNEŞ hazır bulunmuşlardır.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.