Hukuk ve Adalet Dersi hizmet içi eğitim semineri yapılmıştır

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 03/12/2012 tarihinde imzalanan "Öğrencilerde Hukuk Bilincinin Geliştirilmesi Uygulamaları ve Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı Geliştirmek İçin İşbirliği Protokolü"  kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda 2013-2014 öğretim yılından itibaren Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 6 ve 7 nci sınıflarında  "Hukuk ve Adalet Dersi" seçmeli ders olarak okutulmaya başlanılmıştır.
            Protokol kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde "Hukuk ve Adalet Dersi"nin okullarda daha etkili ve verimli uygulanmasını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nca 81 ilden belirlenen sosyal bilgiler öğretmenlerine yönelik olarak 2 - 4 Mart 2015 tarihlerinde Ankara Başkent Öğretmenevi'nde hizmet içi eğitim semineri yapılmıştır.
            Seminerin açılış konuşmalarını Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan Azapağası ile Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Funda Kocabıyık yapmışlardır.  Seminerin açılış bölümüne Yargıtay üyesi Hamdullah Paksoy, Bakanlığımız Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Eğitim Dairesi Başkanı İbrahim Şahin ile MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Elif Bakar katılmışlardır.
            Seminerin ilk iki gününde; 
            "Hukuk ve Adalet Dersinin Felsefesi ve Amacı"  konusunda;
            Yargıtay Üyesi Hamdullah Paksoy,
            "Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının İncelenmesi" konusunda;
            Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Grup Başkanı Doç. Dr. Süleyman Yiğittir, Bartın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Fatma Ünal, Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hâkimi Sadi Demir,
            "Hukuk ve Adalet Dersinde Çatışma Çözme Yöntemi, Değer Öğretimi, Ölçme ve Değerlendirme" konularında;
            Doç. Dr. Süleyman Yiğittir,
            "Hukuk ve Adalet Dersinde Drama Yöntemi ve Beceri Öğretimi" konularında;
            Yrd. Doç. Dr. Fatma Ünal
            "Hukuk ve Adalet Dersinde Sokratik Yöntem" konusunda;
            Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk  Sönmez
            eğitici olarak görev almışlardır.
            Seminer programının son gününde ise katılımcılar ile birlikte Ankara Adliyesinde bir Ağır Ceza Mahkemesi duruşması izlenmiştir.
            Yargıtay Başkanlığı ziyaret edilmiş, Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit tarafından öğretmenler kabul edilmiştir.
            Yargıtay Başkanı Sayın Cirit yaptığı konuşmasında; adalet kavramının önemine vurgu yapmış, yargı organları tarafından gerçekleştirilen adaletin yanı sıra hayatın her alanında, toplumda, okulda ve ailede de adaletin gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu, “Hukuk ve Adalet Dersi"nin de bu amacın sağlanması için önemli bir adım ve çalışma olduğunu belirtmiştir. Konuşmasının bitiminde öğretmenlere plaket takdim etmiştir.
            Seminer; yapılan genel değerlendirme, öğretmenlerin dersle ilgili görüş ve beklentilerinin alınması, katılım belgesi verilmesi ve kapanış konuşmalarıyla son bulmuştur.

Seminer Programı için tıklayınız...

Açılış Konuşması için tıklayınız...

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.