Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının Meslek Öncesi ve Meslek İçi Eğitim Çalıştayı

“Hâkim ve Cumhuriyet Savcıların ın Meslek Öncesi ve Meslek İçi Eğitim Çalıştayı” 10.03.2016 tarihinde Çeşme ilçesinde Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’ın yanı sıra Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kenan İpek, İzmir Valisi Mustafa Toprak, HSYK ve yüksek mahkemelerin başkan ve üyeleri ile Adalet Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi’nin birim amirlerinin katılımıyla başlamıştır.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru’nun hoş geldin konuşmasının ardından, Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan Azapağası tarafından; “hukuk eğitiminin; fakülte, adaylık dönemi ve meslek içi eğitimi kapsayan ve her biri ayrı ayrı öneme ve değere sahip parçaların bütününden ibaret olduğu,

Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının, değişen ve gelişen yapısıyla hukuktan ve toplumdan kopmamaları için sürekli bir yenilenme içinde olmaları gerektiği, bu açıdan eğitimin sadece hâkim ve savcılar açısından mesleğe kabul edilene kadar yapılan bir hazırlık faaliyeti değil, tüm meslek hayatları boyunca devam eden bir süreç olması gerektiği,

Bu sebeple Bakanlığımızın yol haritaları olan Yargı Reformu Stratejisi ve Stratejik Planda ‘Hukuk Eğitimi ile Meslek Öncesi ve Meslek İçi Eğitimin Geliştirilmesi’ne ayrı bir önem verildiği, Türkiye Adalet Akademisinin kapasitesinin artırılması ve yargı mensuplarının yabancı dil ile mesleki yetkinliklerinin çoğaltılması için çalışmalar sürdürüldüğü,

İyi derecede yabancı dil bilen mukayeseli hukuk uygulamaları ve güncel hukuki gelişmeleri yakından takip edebilen yargı mensuplarının adalet hizmetlerine sağlayacağı katkının şüphesiz büyük olacağı,

Ülkemizde meslek içi eğitimin düzenli ve sistemli hale getirilmesi ve periyodik bir takvime bağlanması gerektiği, bu eğitimlerin Adalet Akademisi ve akademik dünya ile birlikte işbirliği ve iletişim içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiği,

Çalıştayda bu hususların tümünün ele alınmasını ve yeni fikirler üretilmesinin amaçlandığını, Çalıştay’ın ‘Meslek Öncesi Eğitim’ ve ‘Meslek İçi Eğitim’ konulu iki ana başlık ile,

Stajın Yapısı ve İşleyişi, Hukuk Nosyonu İle Pratiğin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim ile Hâkim ve Savcıların Meslek İçi Eğitim Konuları Nasıl Belirlenmeli, Meslek İçi Eğitime Katılanların, Eğiticilerin Niteliği ve Eğitim Süreçleri Nasıl Olmalı şeklinde dört alt başlıktan oluştuğu” ifade edilmiştir.

Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’ın Çalıştayı organize eden Bakanlık Birimlerine, Adalet Akademisi Başkanlığına, üniversitelerin değerli temsilcilerine, ev sahipliği yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına ve çalıştay süresince katkı sunacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarına teşekkür ederek başladığı konuşmasında özetle;

“Çalıştay’ın hâkim ve Cumhuriyet savcılarının meslek öncesi ve meslek içi eğitimleri için yol haritası olacağını, Çalıştaydan faydalı sonuçlar çıkacağına inandığını,

Adaletin her bir insanın ve bütün toplumların güvendiği, değer verdiği ve uğrunda mücadele ettiği, her şeyi göze aldığı en yüce değerlerden biri olduğunu,

Devletlerin, insanların ve toplumların ‘yaradılışın esası’, ‘mülkün temeli’ ve ‘insanlığın tükenmez hazinesi’ olan adaletin olduğu yerde güçlü ve mutlu olabileceği” belirtilmiştir.

Yargıtay, HSYK, Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları, İdare, Vergi ve Bölge İdare Mahkemesi Hâkimleri, Bakanlık ile Türkiye Adalet Akademisi Temsilcilerinden oluşan yaklaşık 300 kişinin katıldığı Çalıştay üç gün sürecektir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.