9. CEPEJ (Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu) Ülke İrtibat Temsilcileri Toplantısı

5 Kasım 2015 tarihinde Strassbourg/Fransa'da gerçekleştirilen CEPEJ 9. Ülke İrtibat Temsilcileri Toplantısına Strateji Geliştirme Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kubilay İNAN ile Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı İbrahim ÇETİN katılmışlardır.

CEPEJ-GT-EVAL Başkanı Jean Paul JEAN yönettiği toplantı Avrupa Konseyinin merkez binasında saat 9:00 ile 18:00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda 2016 yılında yayımlanacak olan Avrupa Yargı Sistemleri; Yargının Etkinliği ve Kalitesi isimli raporunun oluşturulmasında kilit önem taşıyan ve üye ülkelere doldurulmasını için gönderilen Bilgi Formu'nda yer alan soruların kapsam ve içeriği tartışılmıştır.

Toplantı anılan Bilgi Formu için oluşturulan takvimin duyurulması ile sonlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.