CEPEJ (Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu) 28. Genel Kurul Toplantısı

CEPEJ (Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu) 28. Genel Kurul Toplantısı, 06.12.2016-07.12.2016 tarihleri arasında, Strazburg’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Bakanlığımızı temsilen Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı İbrahim ÇETİN ve tetkik hâkimi Sumru OKAYER tarafından katılım sağlanmıştır.

Toplantı gündemini, CEPEJ tarafından Avrupa Konseyi üye ülkelerinin adli sistemlerini incelemek için iki yılda bir yayımlanan, "Avrupa Adalet Sistemleri, Yargının Kalitesi ve Etkililiği" konulu Raporun 2016-2018 değerlendirme dönemine ilişkin olarak hazırlanan sualname taslağı, CEPEJ sekreteryası tarafından geliştirilen interaktif istatistiksel bilgi bankasının (CEPEJ-STAT) tanıtımı, adaletin kalitesine ilişkin olarak CEPEJ'in adaletin kalitesine ilişkin çalışma grubu olan CEPEJ-GT-QUAL tarafından hazırlanan "Yargı Hizmetlerinin Kalitesinin Ölçülmesi", "Siber Adalet Doğrultusunda Nasıl Değişiklikler Yapılacağına İlişkin Kılavuz", "Yargının İşlevselliğinin Geliştirilmesine İlişkin İyi Uygulama Kılavuzu" ve "Mahkeme Kullanıcılarına Yönelik Olarak Yapılan Memnuniyet Anketleri Hakkında El Kitabı" ile SATURN merkezi tarafından hazırlanan "Avrupa'da Yargısal Sürelere İlişkin Uygulama Kılavuzu"nun oylanarak kabul edilmesi ve CEPEJ büro seçimleri oluşturmuştur."

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.