25. CEPEJ (Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu) Genel Kurul Toplantısı

CEPEJ (Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu) 25. Genel Kurul Toplantısı, 02-03.07.2015 tarihleri arasında, Strazburg’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Bakanlığımızı temsilen Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Sayın İbrahim Çetin ile Tetkik Hâkimi Elif Özalp tarafından katılım sağlanmıştır.

İlgili toplantıda, yargı alanında meydana gelen gelişmeler dikkate alınarak, katılımcı yöntemlerle hazırlanan ve içeriğinde 10 amaç 68 hedef ve 197 strateji öngörülen Bakanlığımız Yargı Reformu Stratejisi hakkında, heyetimiz tarafından ayrıntılı bir sunum yapılmıştır.

Sunum için tıklayınız

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.