BULGARİSTAN HEYETİNİN BAKANLIĞIMIZI ZİYARETİ

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının davetlisi olarak Ülkemizde bulunun Bulgaristan Heyeti Yüksek Yargı Konseyi Üyesi Sayın Svetla Petkova başkanlığında Yüksek Yargı Konseyi Üyesi Sayın Mariya Kuzmanova, Ulusal Adalet Eğitim Enstitüsü Başkan Yardımcısı Sayın Stoil Pashkunov, Yargıtay Başsavcılığı Sözcüsü Sayın Rumyana Kostova Arnaudova, Yargıtay Başsavcılığı Duruşma Öncesi Hazırlık Dairesi Başkanı Sayın Nikolai Ivanov Georgiev, Yargıtay Başsavcılığı Analizler Dairesi Savcısı Sayın Anton Tonev Girginov, Yargıtay Ticaret Dairesi Üyesi Sayın Vania Alexieva Tzolova'dan oluşan Bulgaristan heyeti 03/04/2015 tarihinde Bakanlığımızı ziyaret ederek Müsteşar Yardımcımız Sayın Yüksel Kocaman ile bir görüşme gerçekleştirmişlerdir.

Görüşmeler esnasında Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan Azapağası ve Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Avni Kağan Kaytancı Türkiye'de son yıllarda yargı reformu alanında sürdürülen çalışmalar konusunda bilgi vermiştir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.