“Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı”

Sayın Bakanımız Kenan İPEK’in başkanlığında 12.11.2015 tarihinde bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinin faaliyete geçmeleri hususunda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Müsteşar Yardımcılarımız Sayın Mustafa Erol, Sayın Selahattin Menteş, Sayın Musa Heybet ve Sayın Yüksel Kocaman ile birlikte Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Kanunlar Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Eğitim Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Teknik İşler Dairesi Başkanlığı birim amirleri iştirak etmişlerdir.

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından bölge adliye mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinin fiziki ve teknik altyapılarının güncel durumları ile ilgili bir sunum yapılmıştır. Ayrıca, mahkemelerin personel durumu ve atanmaları ile ilgili Personel Genel Müdürlüğü tarafından bilgi verilmiştir.

Toplantıda, 15 yerde kurulu bulunan bölge adliye mahkemeleri ile 8 yerde kurulu bulunan bölge idare mahkemeleri ayrı ayrı incelenmek suretiyle arsa ve bina yapım çalışmaları, süreç içinde karşılaşılan teknik ve hukuki sorunlar ile bölge adliye mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinde görevlendirilecek personelin eğitim faaliyetlerinin de koordine edilmesi, bu süreç içerisinde karşılaşılması muhtemel sorunların belirlenerek çözüm yolları üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.