ARNAVUTLUK HEYETİNİN BAKANLIĞIMIZI ZİYARETİ

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının davetlisi olarak Ülkemizde bulunun Arnavutluk Yargıçlık Okulu Başkanı Sayın Sokol Sadushaj başkanlığında Arnavutluk Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Arben Isaraj ve Arnavutluk Yargıçlık Okulu'nda görevli akademisyenler ile hakim ve savcı adaylarından oluşan bir heyet 17/03/2015 tarihinde Bakanlığımızı ziyaret ederek Müsteşar Yardımcımız Sayın Yüksel Kocaman ile bir görüşme gerçekleştirmişlerdir.

Görüşmeler esnasında Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan Azapağası Türkiye' de son yıllarda yargı reformu alanında sürdürülen çalışmalar konusunda bilgi vermiştir.          

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.