Arabuluculuk Hukuk Kliniği Toplantısı

2015 yılında güncellenen Yargı Reformu Stratejisi Belgesinde "Adalete Erişimi Güçlendirmek" başlıklı 8 inci amacı altında "Hukuk Kliniği Yöntemlerinin Geliştirilmesi" hedefi öngörülmektedir.

Bakanlığımız Stratejik Planında da (2015-2016) konuya yer verilmiştir. Ülkemizde hukuk kliniklerinin geliştirilmesi amacıyla Başkanlığımız tarafından "Hukuk Klinikleri Projesi" yürütülmektedir.

Önümüzdeki dönemde ise bazı üniversiteler ve barolarla imzalanacak olan işbirliği protokolü kapsamında 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa yönelik arabuluculuk hukuk klinikleri uygulamaları yapılması planlanmaktadır.

Protokol hazırlıklarının yapılması amacıyla ilki 16 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen toplantının akabinde, Başkanlığımızda 16 Mayıs 2016 tarihinde ikinci toplantı gerçekleştirilmiştir.

Yapılan toplantıya Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan AZAPAĞASI ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan ÖZTATAR, Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Jale YILMAZ, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Gülriz UYGUR ve Araştırma Görevlisi Nagihan TÜYSÜZ, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Çağlar ÖZEL, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Kudret GÜVEN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doc.Dr.Ünsal DÖNMEZ ve Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ersin ERDOĞAN, Ankara Barosu avukatlarından arabulucu Necdet GÖĞÜSDERE, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ufuk AYDIN ve Öğretim Üyesi Yrd.Doc.Dr.Nilüfer GÜNEYSU, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Faruk Kerem Giray, Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hakimleri Zuhal Tokar GÜNEŞ ve Sumru OKAYER, Mali Hizmetler Uzmanı Aygün VAROL ile Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nda görevli Sosyal Çalışmacı Altan KARSLI, Sosyolog Murat AKBAL katılmıştır.

Üniversiteler, Başkanlığımız, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı ve barolarla imzalanacak olan işbirliği protokolünün çerçevesinin belirlemek noktasında çalışmalar devam etmektedir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.