"AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELEDE HUKUK KLİNİKLERİ PROTOKOLÜNÜN YENİLENMESİ" NE YÖNELİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara Barosu Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü arasında "Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin 6284 Sayılı Kanununa Yönelik Hukuk Kliniği Uygulamalarında Bulunmalarına Dair" 06/07/2015 de imzalanan protokolün süresi 1 Ekim 2016 tarihinde sona ermiş olmakla birlikte, paydaşlarımızla yapmış olduğumuz bu Protokolden son derece olumlu sonuçlar alınması nedeniyle süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin değerlendirme yapmak üzere 21/10/2016 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanlığın'da bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan AZAPAĞASI'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Gülriz UYGUR, Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Av.Aslı KOÇAK ARIHAN, Av.Gülfem YÜKSEL, Av.Feyza ÇERÇİOĞLU, Av.Şilan EKMEN KAYA, Av.Banu KOÇAK, Av.Esin ÖNAL ÜNVER, Aile ve Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünü temsilen Uzman Aslıhan DOĞAN katılmıştır.

Yapılan toplantıda taraflar, aile içi şiddetle mücadele kliniği uygulamalarına ilişkin tecrübelerini paylaşmış olup, protokolün süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda mutabakat sağlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.