“Adliye Faaliyet Raporları Tanıtım Toplantısı”

'HSYK ile İşbirliği Halinde Bölge İdare Mahkemeleri ile İlk Derece Mahkemelerinin Faaliyet Raporlarının Hazırlanmasının Sağlanması' görevi Başkanlığımızca yürütülmektedir. Adliye faaliyet raporlarının kapsam ve içeriğine yönelik yapılan çalışmalar sonuçlandırılmış olup bu kapsamda düzenlenen “Adliye Faaliyet Raporları Tanıtım Toplantısı” 7-8 Nisan 2016 tarihlerinde Bitlis ilinde gerçekleştirilmiştir.

Bitlis Başsavcısı Ahmet Ataman’ın “hoşgeldiniz konuşması” sonrasında,

Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan Azapağası; “Adliye Faaliyet Raporlarının hazırlanması ve kamuoyuna duyurulmasının yargının şeffaflığı ve hesap verilebilirliği açısından oldukça önemli olduğunu, esasında bu yeniliğin her bir adliyenin mevcut durumunu göstererek yargılamaların daha hızlı ve kaliteli bir şekilde yerine getirilmesi için hangi adımların atılması gerektiği hususunda uygulayıcılara yol gösterici bir belge olacağını” belirtmiş,

Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ; "Hukuk devletinin insanların kişisel verilerini korumak için tedbir alan ve hukuk içinde bunları korumayı bilen bir devlet olduğunu, Türkiye'de kişisel verilerin bir hak olarak düzenlenip Anayasa girmesinin Eylül 2010 referandumu ile olduğunu, kişisel verilerin korunmasını isteme, verilere erişme, verileri değerlendirme, yanlışlıkların düzeltilmesini, eksikliklerin giderilmesini isteme, kişilerin kendilerine ait verilerin amaca uygun kullanıp kullanılmadığı denetleme hakkının Anayasaya ilk defa 2010 yılında konulduğunu,

Terörle sadece Türkiye'nin değil, Dünyada pek çok ülkenin mücadele ettiğini, terör örgütlerinin saldırısına sadece Türkiye'nin muhatap olmadığını, terör örgütlerinin bugün dünyanın hemen hemen her ülkesinde terör eylemi yapabilecek imkânı ve fırsatı bulabildiğini, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele eden ülkelerden bir farkının; terörle mücadelesini hukuk devleti kurallarına azami derecede riayet ederek sürdürmesi olduğunu,

Yargının hesap verebilirliği için basın sözcülüğü kurumunun getirildiğini, kamuoyuna mal olmuş konularda zamanında doğru bilgiyi savcılarımızın vermesi gerektiğini, algı operasyonlarına karşı doğru bilgilendirmenin gerekliliğini” ifade etmiştir.

Program kapsamında Muş Valiliği, Muş Adliyesi, Bitlis Valiliği ve Bitlis Adliyesi'ne de ziyaret gerçekleştirilmiştir. Programın ikinci gününde ise Tatvan Adliyesinin açılışı yapıldıktan sonra Ahlât ilçesine hareket edilmiştir. Burada Ahlât Adliyesi, Ahlât Kaymakamlığı ve Ahlât Belediyesi ziyaret edilmiş,

Ayrıca Ahlat’ta Emir Bayındır Kümbeti, Abdurrahman Gazi Türbesi ile Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da nitelendirilen ve dünyanın en büyük İslam Mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda gezi ve incelemelerde bulunulduktan sonra açıklama yapan Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ;

“Türkiye'nin ve Anadolu’nun tapusu Ahlat’tır”

‘Bin yıllık bir tarihin burada bulunduğunu, bu milletin, bu devletin böylesi tarihi tapuları olduktan sonra hiç kimsenin Türkiye ve Anadolu üzerinde hesap yapmaması gerektiğini,’

“Selçuklu Meydan Mezarlığı Dünya’nın en büyük İslam anıt mezarlığıdır”

‘Ahlat’ın Türk ve İslam tarih ve kültürü bakımından da oldukça önemli olduğunu, tarihte ‘Kubbetül İslam’ olarak anılan Ahlat'ta dünyanın en büyük anıt mezarlığı bulunduğunu, Mezarlığı gezerken ecdadımızı ve onların geride bıraktıkları eserleri görme imkanı bulduklarını, Anadolu'nun kapılarını açan ecdadımıza Allah'tan rahmet dilediğini,’

“Çanakkale Türkiye'yi ne kadar etkilemişse Ahlât’ın da bir o kadar, belki daha da fazla etkilemiştir”

‘Çünkü Anadolu'nun Müslümanlaşması, Türkleşmesi, Balkanlara, Avrupa'ya İslam'ın Anadolu üzerinden yürüyüşünün de Ahlat’tan başladığını, Ecdat yadigârı bu eserlere sahip çıkan Ahlat halkına ve kamu kurumlarına teşekkür ettiğini, Hükümetin ve Kültür Bakanlığı’nın bundan sonraki süreçte ecdadımızdan emanet bu eserlere sahip çıkmaya devam edeceğini, önümüzdeki dönemde Ahlat’ta önemli adımlar atılacağını’ beyan etmiştir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.