“Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi” AB Eşleştirme Projesi Çalıştayı

Doğrudan ve ana faydalanıcısı Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, eş faydalanıcısı Türkiye Barolar Birliği olan “Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi” AB Eşleştirme Projesi’ne ilişkin ilk faaliyet 13-14 Temmuz 2016 tarihleri arasında Ankara Hâkimevi’nde gerçekleştirilmiştir.

Adli yardıma ilişkin mevzuat analizi konulu Çalıştay’a, Adalet Bakanlığı birimleri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Vanessa Untiedt Lecuona, 5 yabancı kısa dönem uzman, Türkiye Barolar Birliği, HSYK, Türkiye Adalet Akademisi, İçişleri Bakanlığı yetkilileri, hâkim ve savcılar, avukatlar, akademisyenler ile sivil toplum örgütü temsilcileri katılım sağlamıştır.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.