TÜRKİYE’DE ADLİ YARDIM HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AVRUPA BİRLİĞİ EŞLEŞTİRME PROJESİ AÇILIŞ TÖRENİ

Ana faydalanıcısının Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, eş faydalanıcısının Türkiye Barolar Birliği olduğu, “Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği (AB) Eşleştirme Projesi”nin açılış töreni, 08.09.2016 tarihinde Ankara Hâkimevi’nde gerçekleştirilmiştir.

Açılış törenine, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Bela Szombati, Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga, İspanya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Birinci Müsteşarı Pablo Barbara Gomez, Fransa Büyükelçiliği Avrupa İşlerinden Sorumlu Müsteşar ve Başkâtip Marc Ivarra, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Adalet Bakanlığı yetkilileri, Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum ve Yozgat illerinde görev yapan Başsavcılar, Adli ve İdari Yargı İstinaf Mahkemeleri başkanları ve komisyon başkanları, avukatlar ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılım sağlamıştır.

Üye Ülkeler Proje Lideri, İspanya Adalet Bakanlığı Yargı Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Maria Desamparados Mahiques konuşmasında;

‘İspanya'da adli yardım hizmetlerinin anayasal bir hak olduğunu, son 10 yılda adli yardım sisteminin oldukça gelişmiş olduğunu, bu projenin İspanya Adalet Bakanlığı ile Türkiye Adalet Bakanlığı arasında yapılan ilk proje olmadığını, profesyonellik ve büyük bir gayretle projeye başladıklarını ve aynı şekilde yürütüleceğini’ vurgulamıştır.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı, Faydalanıcı Ülke Proje Lideri, Sayın Alpaslan Azapağası konuşmasında;

“Adli Yardım Projesinin, en temel insan haklarından biri olan adalete erişimle yakından ilgili olduğunu, Bakanlığımız yargı politikasında, adli yardıma ilişkin mevzuatın ve uygulamaların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 6'ncı maddesindeki adil yargılanma hakkı ile korunan standartları sağlamasının hedeflendiğini, 2015 yılında açıklanan Yargı Reformu Stratejisi’nde de özellikle toplumdaki dezavantajlı grupların adalete erişiminin etkinleştirilmesinin hedeflendiğini, 2011 ile 2015 yılları kıyaslandığında adli yardıma ayrılan bütçenin % 116 oranında arttığını,

Ülkemizin adli yardım sisteminin iyileştirilmesi ve yasal mevzuatın en iyi standartlara ulaşması, Avrupa Birliğindeki en iyi uygulamaların karşılaştırmalı analizi, stratejik plân ile ihtiyaç hâlinde yasal değişiklik önerilerini içerecek bir kılavuz hazırlanması, eğitim faaliyetleri ve toplumun adli yardım konusunda bilinçlendirilmesinin Projenin bileşenleri arasında yer aldığını, Proje kapsamında, çeşitli faaliyetlerin pilot iller olan Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum ve Yozgat’da gerçekleştirileceğini, Projenin 21 aylık uygulama süresinin 2018 yılının Mart ayında dolacağını” vurgulamıştır.

Litvanya Büyükelçisi Sayın Audrius Bruzga konuşmasında;

‘Türkiye’nin yeni bir istikrar ve gelişim sürecinden geçtiğini, projenin bu kapsamda insanlar arasında güven ve itimatın oluşturulması açısından bir sorumluluk oluşturacağını’ vurgulamıştır.

İspanya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Birinci Müsteşarı Sayın Pablo Barbara Gomez konuşmasında,

‘Bu projenin amacının adli yardıma ve bütün yargı sistemine erişimi sağlamak olduğunu, bu projeyle Türkiye ve İspanya arasında son 15 yıldan bu yana hızlanan ilişkileri güçlendirmek ve benzerlikleri paylaşmak istediklerini’ vurgulamıştır.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Sayın Bela Szombati konuşmasında;

‘Avrupa Birliği’ne göre adli yardımın diğer haklardan faydalanmak için temel teşkil ettiğini, bu bağlamda adli yardıma yatırım yapmayan ülkelerin boşa çaba harcayan ülkelerden sayılabileceğini, Türkiye'deki adli yardım konusunda son zamanda yapılan değişikliklerin olumlu görüldüğünü’ vurgulamıştır.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Prof. Dr. Metin Feyzioğlu konuşmasında;

‘Türkiye’nin kağıt üzerinde dünyanın en kapsamlı ve en iyi adli yardım kurumuna sahip ülkelerden olduğunu, daha fazla eğitimli avukat ve daha fazla ödenekle adli yardım uygulamasının daha ileri hale geleceğini,

Adalete erişimin bu ülkede yaşayan herkesin sahip olduğu en temel hak haline gelmesi gerektiğini, Türkiye Barolar Birliği’nin de, baroların da bu konuda yeterli tecrübeye sahip olduğunu, avukatlar, barolar ve Barolar birliği olmaksızın bu projeden sonuç alınmasının mümkün olmadığını bu nedenle Türkiye Barolar Birliği’nin projede eş faydalanıcı olmasının önemli olduğunu’ vurgulamıştır.

Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Bilal Uçar konuşmasında;

‘’Devletlerin 13. yüzyıldan itibaren, adalete erişimin temini için yönetimsel arayışlara girdiğini ve 17. yüzyıldan bu yana dünyadaki hukuk reformlarının neredeyse tamamında adli yardımın temel bir vatandaşlık hakkı olarak düzenlenmeye başlandığını, 2015 yılının Nisan ayı içinde ülkemizin Yargı Reformu Stratejisinin açıklandığını ve böylece yargının gelecekteki yol haritasının kamuoyu ile paylaşıldığını, Yargı Reformu Stratejisinin temel amaçlarından birinin de adalete erişimi güçlendirmek olduğunu,

Gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesi, gerekse Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 36’ncı maddesinde teminat altına alınan adil yargılanma hakkının; usul yasalarında da revize edildiğini, Türk ceza yargılamasında, isteyen herkesin ücretsiz olarak avukatla temsil imkânı olduğunu, ayrıca, çocuklar, engelliler ve ceza alt sınırı dikkate alınarak belli suçların failleri bakımından bu imkânın isteğe bağlı olmadan sağlandığını, her alanda olduğu gibi, adalete erişim ve adli yardım konusunda da dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekte ve her geçen gün uluslararası ortaklarımızla yeni işbirliği alanları yaratmakta olduğumuzu’’ vurgulamıştır.

Açılış programının ardından, Projenin ilk yürütme kurulu toplantısı, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Basri Bağcı’nın başkanlığında, Ankara Hâkimevi’nde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Vanessa Untiedt Lecuona tarafından Projenin başladığı 17.06.2016 tarihinden itibaren gerçekleştirilen faaliyetler hakkında sunum yapılmıştır. Ayrıca, 2017 yılının Ocak ayına kadar gerçekleştirilmesi plânlanan Proje aktiviteleri hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.