OECD (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) Adalete Eşit Erişim Toplantısı

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından, 07.10.2015 tarihinde Fransa’da düzenlenen “Adalete Eşit Erişim 1. Yuvarlak Masa Toplantısı”na Bakanlığımızı temsilen, Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hâkimi Elif Özalp tarafından katılım sağlanmıştır.

Toplantı kapsamında, Ülkemizin de aralarında bulunduğu OECD üye ülkelerinde, adalete eşit erişim konusundaki güncel eğilimler, erişimin seviyesini etkileyen faktörler, çeşitli vatandaş grupları, özel sektör ve devletler tarafından karşılaşılan güçlüklerin görüşülerek; yapılacak tartışmalar neticesinde en iyi uygulama örnekleri hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmıştır.

Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hâkimi Elif Özalp tarafından, adalete erişimin geliştirilmesinin Türkiye'nin yargı politikası olarak, Yargı Reformu Stratejisinin amaçları arasında öngörüldüğü belirtilmiştir. Ayrıca, hukuki uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yolu olarak arabuluculuk, son 4 yıl içerisinde % 85 artış göstererek 263 milyon TL’ye ulaşan adli yardım bütçesi, UYAP vatandaş ve avukat portalı, “Koruyucu Hukuk Projesi” ile mültecilere sağlanan adli yardım hizmetleri hakkında bilgi verilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.