26. CEPEJ (Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu) Genel Kurul Toplantısı

CEPEJ (Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu) 26. Genel Kurul Toplantısı, 10.12.2015-11.12.2015 tarihleri arasında, Strazburg’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Bakanlığımızı temsilen Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hâkimleri Gülşen Kandemir ve Elif Özalp Ergün tarafından katılım sağlanmıştır.

Toplantıda, yargısal alanda dünyada yaşanan gelişmeler ve özellikle bilgi teknolojisinin adalet hizmetlerine yansıtılması hususunda panelistler tarafından sunumlar yapılmış; ayrıca Ülkemizin de aralarında bulunduğu CEPEJ üyesi ülkelerin temsilcileri gündem çerçevesinde konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.