YARGI TEŞKİLATI TOPLANTISI

            Yargı sistemimizin etkili ve verimli olmasını hedefleyen, yargının tüm sorunlarının ele alınıp tartışıldığı, karşılıklı iletişimi sağlayan geleneksel Yargı Teşkilatı Toplantısı Müsteşarımız Sayın Basri Bağcı, Müsteşar Yardımcısı Sayın Mustafa Erol, Müsteşar Yardımcısı Sayın Musa Heybet, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri Sayın İsa Çelik, Sayın Turgay Ateş, Sayın Mehmet Durgun, Sayın Ömür Topaç, Sayın Rasim Aytin, Bakanlığımız birim amirleri, Ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcıları ile adli ve idari yargı adalet komisyonu başkanlarının katılımlarıyla 27-28 Nisan 2015 tarihlerinde Antalya Eğitim ve Sosyal Tesislerinde yapılmıştır.
           
            Toplantının 1. inci gününde;

-Antalya Cumhuriyet başsavcısı Sayın İbrahim Bağcı tarafından hoşgeldiniz konuşması,

-Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan Azapağası tarafından konuşma,

-Müsteşarımız Sayın Basri Bağcı tarafından katılımcılara yönelik hitap konuşması,

-Katılımcıların sorularına karşılık HSYK üyeleri tarafından değerlendirmeler,

-Katılımcıların sorularına karşılık Bakanlığımız birim amirleri tarafından değerlendirmeler icra edilmiştir.

            Ayrıca, Müsteşarımız Sayın Basri Bağcı başkanlığında bölge adliye mahkemeleri Cumhuriyet başsavcıları ve Müsteşar Yardımcımız Sayın Musa Heybet başkanlığında bölge idare mahkemesi başkanlığı ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

            Toplantının 2. nci gününde;

-Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan Azapağası tarafından Yargı Reformu Stratejisi hakkında sunum,

-Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sayın Enis Yavuz Yıldırım tarafından ceza infaz kurumları ve tutukevleri hakkında sunum,

-Katılımcıların sorularına karşılık Bakanlığımız birim amirleri tarafından değerlendirmeler yapılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.