10. CEPEJ (Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu) Ülke İrtibat Temsilcileri Toplantısı

4 Mayıs 2016 tarihinde Strazburg/Fransa'da gerçekleştirilen CEPEJ 10. Ülke İrtibat Temsilcileri Toplantısına Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hâkimi Elif Özalp Ergün ile Adalet Uzman Yardımcısı Selen Fidan katılım sağlamıştır.

Toplantı gündemini, CEPEJ tarafından Avrupa Konseyi üye ülkelerinin adli sistemlerini incelemek için iki yılda bir yayımlanan, "Avrupa Adalet Sistemleri, Yargının Kalitesi ve Etkililiği" konulu Rapor oluşturmuştur.

Toplantıda, üye ülkelerin 2016 yılında yayımlanması plânlanan CEPEJ Raporuna esas teşkil edecek Sualname’ye verdikleri yanıtlar tartışılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.