Yargı Hizmetlerinde Uzmanlaşmanın Artırılması ve İhtisas Mahkemelerinin Güçlendirilmesi Çalışmaları

"64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı"nda ve Yargı Reformu Stratejisinde yer alan yargı hizmetlerinde uzmanlaşmanın artırılması ve ihtisas mahkemelerinin güçlendirilmesine ilişkin olarak, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından bir Çalışma Grubu kurulmuştur.

Bakanlığımız yetkililerinin yanında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Yargıtay, Danıştay, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcilerinden oluşan Çalışma Grubunun ilk toplantısı 04/02/2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, hukuk ve ceza yargılamaları ile idari yargıda ihtisaslaşılmasına ihtiyaç duyulan alanların tespit edilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.