Bakanlığımızın 2016 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda 01 Mart 2016 tarihinde görüşülerek kabul edilmiştir.

Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ bütçe sunuş konuşmasında özetle;

“Hukuk devleti ilkesinin; tüm devlet kurumlarının Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun davranmasının yanı sıra mer’i mevzuatın da evrensel hukuka ve demokratik standartlara uygun biçimde oluşturulmasını gerektirdiğini,

Gerçekleştirilen ciddi hukuk reformları sayesinde hak arama yollarının önündeki engellerin kaldırıldığını, bireysel başvuru hakkının getirildiğini, Bakanlığımız bünyesinde İnsan Hakları Daire Başkanlığı ile İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’nun kurulduğunu, hazırlanan “İnsan Hakları İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı”nın hayata geçirilmesine ilişkin çalışmalar devam edildiğini,

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki 2012 yılına nazaran 2015 yılı sonu itibariyle yaklaşık % 50 oranında azaldığını,

Yargı erkinin ideoloji, siyasal tasavvur veya inanç dikte etmeyen ve bunların etkisinde kalmayan bir çerçeveye kavuşması gerektiğine inandığını,

Reform çalışmalarına Yeni Yargı Reformu Stratejisi, Stratejik Plan ve 64. Hükümet Programı çerçevesinde devam edileceğini,

Bilirkişilik kanun tasarısı kişisel verilerin korunması kanun tasarısı, icra ve iflas kanun tasarısı, adli yardımlaşma kanun tasarısı, mağdur hakları kanun tasarısı, noterlik kanun tasarısı, arabuluculuk kanun tasarısı, ceza infaz kurumlarının dış güvenlik tasarısı üzerindeki çalışmaların çeşitli aşamalarda devam ettiğini,

Yargının hâkim, savcı ve personel ihtiyacının giderilmesine yönelik çok önemli adımlar atıldığını, son 13 yılda hâkim ve savcı sayısı %57, personel sayısının ise % 121 oranında artırıldığını, ayrıca meslek içi ve meslek öncesi eğitim çalışmalarına da büyük önem verildiğini,

Adalet hizmetlerinin etkin, hızlı ve verimli şekilde sürdürülmesi için 2002 yılında 3581 olan adli yargı mahkemesi sayısı 2016 yılı başında 6.131’ye, 146 olan idari yargı mahkeme sayısı ise 206’ya yükseltildiğini,

İstinaf yargılaması yapacak olan bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri 20 Temmuz 2016’da faaliyetine başlayacağını,

Adli zaman yönetimi projesi ile gerek ülke genelinde gerekse mahkeme düzeyinde ideal yargılama sürelerinin belirleneceğini,

2002 yılı öncesine kadar adalet hizmetlerinin verildiği kapalı alan toplamı 569.059 m2 iken, bugüne kadar yapılan adalet saraylarının toplam inşaat alanının 3.076.218 m2 olduğunu ve hazırlığı devam edenlerle beraber kapalı alan miktarı 6.000.000 m2’yi geçeceğini,

2002 yılına kadar teşkilatımızın tümüne sadece 1.693 civarında bilgisayar alınmışken 2003-2015 yılları arasında 100 binin üzerinde masaüstü, 37 bin adet de dizüstü bilgisayar alındığını,

Adli Veri Bankasının kurulması ile birlikte gerçekçi istatistiklerin raporlanacağı ve bilgiye dönüştürüleceğini, bu noktada temel amacın yargıda rakamsal olarak cevap verilemeyen ve ölçülemeyen hiçbir alanın kalmaması olduğunu” ifade etmiştir.

TBMM Genel Kurulunda Adalet Bakanlığının yanı sıra Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi ve Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bütçeleri de görüşülerek kabul edilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.